Projekt „Adopce na dálku v Bělorusku“

Děti z Brestské oblasti, které jsou pracovníky partnerské Diecézní charity Pinsk vybírány do projektu, jsou často z neúplných rodin, nebo sirotci žijící s jedním ze svých prarodičů. Mnozí rodiče dětí jsou odkázáni pouze na velmi nízké sociální dávky, které jsou jejich jediným příjmem a proto mnoho rodin žije ve velmi špatných hmotných podmínkách. Děti jsou vybírány do projektu z těch nejchudších rodin. Při výběru nerozhoduje pohlaví ani rasová či náboženská příslušnost dítěte. Jediným kritériem je sociální a ekonomická potřebnost rodiny, ve které dítě žije. Adopce na dálku není o skutečné adopci dítěte, ale ve skutečnosti se jedná o adresnou finanční pomoc vybranému dítěti. Takto vložené peníze se stávají pro dítě trvalým vkladem do života. Podpořte projekt „Adopce na dálku“

Informace o Bělorusku najdete na http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blorusko

 

 

 

Adopcí na dálku podpoříte život dětí ve stínu Černobylu

18.4.2012 MF DNES Jižní Čechy (Ludmila Mlsová)

ČESKÉ BUDĚJOVICE Sedmiletý Jan a třináctiletá Irena Olchovukovi z běloruské Gomelské oblasti otvírají nový seznam dětí zařazených v programu Adopce na dálku českobudějovické Diecézní charity.

Informace adoptivním rodičům k projektu Adopce na dálku – Bělorusko

Vážení adoptivní rodiče, sponzoři,
v Pinské diecézi Římskokatolické církve došlo v listopadu minulého roku k zásadním změnám. Novým ředitelem tamní Charity byl jmenován Pavel Chaljavkin a sídlo bylo přestěhováno z obce Novaja Myš do obce Černavčicy v Brestské oblasti.

Návštěva z Běloruska  se setkala s adoptivními rodiči

Diecézní charita České Budějovice pozvala na návštěvu dvě pracovnice charity z Pinsku v Bělorusku, paní Emilii Kuruljuk – účetní a paní Galinu Žurko – sociální pracovnici v projektu Adopce na dálku.

Adopce na dálku je nyní možná i z domova přes internet

Adopce na dálku je nyní možná i z domova přes internet

Zajímavou novinku nabídla nedávno zájemcům o projekt Adopce na dálku českobudějovická Diecézní charita. Lidé nyní mohou adoptovat dítě pomocí on-line formuláře.

Informace pro rodiče

Vážení, dovolujeme si Vám s lítostí oznámit, že s ohledem dlouhodobou pracovní neschopnosti koordinátorky projektu „Adopce na dálku“ Taťjany Šerákové se tento rok prázdninový pobyt běloruských dětí v ČR nekoná.