Poděkování

Poděkování

Diecézní charita České Budějovice srdečně děkuje panu senátorovi ing. Tomášovi Jirsovi za převzetí záštity nad Ozdravným pobytem běloruských dětí v roce 2014 a též všem sponzorům, kteří se na organizaci pobytu podíleli. Bez jejich účasti by pobyt běloruských dětí nemohl proběhnout. Ještě jednou srdečně děkujeme. Diecézní charita České Budějovice

V  Českých Budějovicích, dne 24. 8. 2014

Vážený přátele projektu „Adopce na dálku“

ráda bych se touto cestou, když to není možné osobně, vrátila k Vaší pomoci při organizaci a financování prázdninového pobytu běloruských dětí v jižních Čechách v rámci projektu „Adopce na dálku“.

Letošní pobyt dětí byl podpořen osobní záštitou senátorem Parlamentu České republiky a starostou města Hluboká nad Vltavou Tomášem Jirsou a především zásluhou Vaší i jeho si děti pobytu na jihu Čech náramně užily.

 Vážím si Vaší podpory o to více, protože vím, že v dnešní ekonomicky těžké době je stále obtížnější vyčlenit finanční prostředky právě pro sociální účely.

Mohu Vás ubezpečit, že naše Diecézní charita naložila s Vašimi finančními i věcnými dary hospodárně a účelně.

 Svými dary a osobní pomocí jste prokázali, že Vám nejsou osudy dětí ze sociálně slabých rodin v Bělorusku lhostejné.  Doufám a zároveň se těším, že i v příštím období najdete způsob, jak pomoci naší Diecézní charitě organizovat projekty „Adopce na dálku“ a připravit další ročníky prázdninových pobytů dětí ze sociálně slabých rodin z Brestské a Gomelské oblasti Běloruska.

Dovolte, abych Vám za tuto pomoc upřímně poděkovala a popřála Vám pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

S úctou,                                   

Taťjana Anatoljevna Šeráková

vedoucí projektu Adopce na dálku

 

Sponzoři letního pobytu běloruských dětí 2014

 

ing. Tomáš Jirsa                - ZOO Hluboká nad Vltavou 

                                          - restaurace u Závišů

                                          - státní zámek Hluboká nad Vltavou

                                          - restaurace Solidní šance

ing. Jiří Borovka                - kavárna Lanna (doprava pro 8 dětí – loďkou)

JUDr. Ladislav Faktor       - restaurace Kleť

Jaroslav Franěk                - starosta obce Holubov – lanovka

Petr Jeliáš                         - sponzor obědů v Českém Krumlově

Pan Vítek                          - ředitel penzionu Pod radnicí

Mgr. Dalibor Carda           - starosta Českého Krumlova

ing. Zdeněk Zídek            - starosta města Lipno

David Čermák                  -  ředitel restaurace Chata Lanovka

Petr Dušek                       -  lanová dráha Lipno na Kramolín

Filip Pekárek a

Roman Meliška               -  stezka korunami stromů

Jiří Lhota                          - Bobová dráha Lipno

Petr Kronika                    - českobudějovické studio Radia Proglas

Pavel Jindra                     - jednatel restaurace Metropol

Vladislav Homola            - generální ředitel ČSAD autobusy České Budějovice a.s.  

Sestry Nejsvětější svátosti

Sestry de Notre Dame

 

dopis - poděkování sponzorům.doc

záštita nad ozdravným pobytem.pdf