Pracovníci DCH Pinsk zaslali děkovný dopis

Pracovníci DCH Pinsk zaslali děkovný dopis

Diecézní charita Č. Budějovice obdržela děkovný dopis od pracovníků DCH Pinsk:

Vážená paní Michaelo,

vyjadřujeme Vám a vašemu kolektivu upřímnou vděčnost a uznání za organizaci a sponzorství letošního jedinečného ozdravného pobytu dětí.

Jsme nadšeni vaším nezištným milosrdenstvím, díky kterému je život chudých a nešťastných lidí naplněn komfortem a štěstím.

 

Obrovský vděk a velkou poklonu za vaši trpělivost a dobrotu pro naše děti. Ať jejich upřímná radost a nadšení z toho, co jsme měli možnost vidět ve vaší zemi, se stane symbolem života a ať Vám pomůže realizovat všechny vaše charitativní plány.

Chceme Vám popřát, aby kolem Vás bylo co nejvíce hodných a příjemných lidí, jako jste Vy sama a váš kolektiv na Diecézní charitě v Českých Budějovicích. Do budoucna se těšíme na naši spolupráci při realizaci důležitých sociálních projektů. Přejeme Vám a vašemu kolektivu mnoho štěstí a pracovních úspěchů a zdraví na dlouhá léta!

S hlubokou poklonou, v paměti a modlitbách,

kolektiv sociálních pracovníků Diecézní charity Pinsk - Bělorusko

 

děkovný dopis pracovníků DCH Pinsk zari 2014 v českém jazyce.pdf

děkovný dopis pracovníků DCH Pinsk zari 2014 rustina.pdf