Jak můžete podpořit program Adopce na dálku a Ozdravné pobyty
Diecézní charity České Budějovice

Naše činnost je možná díky dobrovolným příspěvkům dárců. Bez této pomoci bychom nemohli pomáhat ani rozvíjet náše programy Adopce na dálku a Ozdravné pobyty.

Zapojit se můžete mnoha způsoby:

Související informace:

Za Vaší pomoc a podporu předem děkujeme.

Aktuality:

Setkání se setrami z Afriky 24.9 - 1.10. 2013

Setkání se setrami z Afriky 24.9 - 1.10. 2013

Srdečně Vás zveme na setkání se sestrami z Afriky, které pečují o sirotky v dětském domově.

 Program přednášek sester z Afriky

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Celkem 2,62 milionu korun uvolňuje okamžitě Charita Česká republika na pomoc lidem a obcím zasaženým povodněmi. Spouští také krizovou linku. Charity koordinují sběr materiální pomoci a zapojení dobrovolníků. Lidé mohou nadále přispívat na sbírkové konto.

Charita na jihu Čech: potřebujeme materiální, finanční a dobrovolnou pomoc pro postižené povodněmi

Charita na jihu Čech: potřebujeme materiální, finanční a dobrovolnou pomoc pro postižené povodněmi

Diecézní charita České Budějovice vyhlásila materiální sbírku humanitární pomoci pro lidi zasažené povodněmi. Do centrály v Českých Budějovicích v ulici Kanovnická 16 můžete přinášet tyto věci: savo, rukavice, holínky a další úklidové a ochranné prostředky. Z pracovního nářadí například lopaty, kbelíky, kartáče, košťata apod.

Soutěž: Navrhněte maskota Diecézní charity České Budějovice

Zapojte se do soutěže na téma Návrh charitního maskota pro naši charitu. Své návrhy (kresby) můžete posílat do 15. června 2013! Více informací o soutěži a podmínky naleznete zde.

Poděkování

Poděkování

Milí přátelé, příznivci a podporovatelé Diecézní charity České Budějovice,
rádi bychom vyjádřili upřímné poděkování za Vaši pomoc, příspěvky a dary, kterých se nám od Vás v uplynulém roce dostalo. Věříme, že Vaše podpora znamená, že odvádíme dobrou práci a naše společné úsilí je vidět v mnoha projektech, které v českobudějovické diecézi realizujeme.  Vice...

Adventní koncert CHARITY Č. Budějovice

Adventní koncert CHARITY Č. Budějovice

Nejen koncert, ale i setkání dobrovolníků, dárců a příznivců Charity s následným občerstvením se uskuteční v pondělí 3. 12. v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích. Zahrají posluchači konzervatoře.

Předání daru zástupcům z Běloruska

Předání daru zástupcům z Běloruska

Dne 7. 11. 2012 předala ředitelka Diecézní charity Č. Budějovice Mgr. Michaela Čermáková řediteli Diecézní charity Pinsk – Bělorusko P. Pavlu Chaljavkynovi finanční částku ve výši 6.608,10 euro na podporu společného projektu Adopce dětí na dálku v Bělorusku.

Vánoční benefiční koncert 2010

Diezézní charita České Budějovice již tradičně připravuje Vánoční benefiční koncert, na který srdečně zve sponzory, dárce, dobrovolníky a příznivce charity.

Pozvánka

Sponzoři pobytu 2009

Významnými sponzoři projetu jsou:

 • Ing. Zdeněk Blažek – Teplárna České Budějovice 
 • MUDr. Martin Kuba – Jihočeský kraj 
 •  Ing. Pavel Dlouhý – AGRIPROD CZ a.s. 
 •  Farní charita Boršov nad Vltavou 
 •  Ing. Jan Špika, poslanec Parlamentu ČR 
 •  Ing. Robert Šinkner MBA – GEFOS a.s. 
 •  Ing. Milan Horňák – SANO s.r.o. 
 •  Ing. Václav Baštýř – GARNEA a.s. 
 •  Oxana Žučko 
 •  Zaměstnanci ZŠ Vltava České Budějovice 
 •  p.Řehořová 
 •  p.Steinhaizlová 
 •  p.Janovská 
 •  p.Váchová

Benefiční koncert 19.4.2009

Diecézní charita České Budějovice pořádá dne 19. 4. 2009 od 19,00 hodin v Koncertní síni Otakara Jeremiáše pod záštitou primátora statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy již podruhé benefiční koncert pro humanitární pomoc konkrétně projekt Adopce na dálku v Bělorusku.