Jak můžete podpořit program Adopce na dálku a Ozdravné pobyty
Diecézní charity České Budějovice

Naše činnost je možná díky dobrovolným příspěvkům dárců. Bez této pomoci bychom nemohli pomáhat ani rozvíjet náše programy Adopce na dálku a Ozdravné pobyty.

Zapojit se můžete mnoha způsoby:

Související informace:

Za Vaší pomoc a podporu předem děkujeme.

Aktuality:

Děkovný dopis

Vážení, milí sponzoři,

s velikou radostí si Vám dovoluji sdělit, že program běloruských dětí, které jsou zařazeny do projektu „Adopce na dálku“ a které navštívily ve dnech 22. – 31.července t.r. Českou republiku, splnil naše očekávání a byl beze zbytku naplněn.

Benefiční koncert Diecézní charity pro projekt „Adopce na dálku“.

Dne 12. dubna 2008 se uskutečnil v koncertní síni Vortnerova domu - Alšova galerie v Českých Budějovicích benefiční koncert Diecézní charity na podporu projektu „Adopce na dálku“.