Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Fotky dětí z roku 2011

Pracovnice charity navštívily "naše" adoptované děti v Africe

Třicet nových dětí k adopci, i to je jeden z výsledků kontrolní cesty Ivety Švecové a Evy Benešové, pracovnic českobudějovické Diecézní charity, do afrického Zimbabwe.

Pracovnice Diecézní charity vezou africkým dětem dary od adoptivních rodičů  

Vybrat další děti do projektu Adopce na dálku a zkontrolovat současný projekt v oblasti Amaveni, to je úkol pro pracovnice českobudějovické Diecézní charity Ivetu Švecovou a Evu Benešovou, které v pondělí 17. října odlétají do afrického Zimbabwe.

Setkání adoptivních rodičů dětí v Zimbabwe

Vážení adoptivní rodiče,

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na Setkání adoptivních rodičů dětí v Zimbabwe, které se uskuteční dne 6.10.2011 v 16.00 hod. v přednáškovém sálu Orla v Lannově ul. č. 2 ve 2. patře v Č.Budějovicích.

Návštěva z Běloruska  se setkala s adoptivními rodiči

Diecézní charita České Budějovice pozvala na návštěvu dvě pracovnice charity z Pinsku v Bělorusku, paní Emilii Kuruljuk – účetní a paní Galinu Žurko – sociální pracovnici v projektu Adopce na dálku.

Adopce na dálku je nyní možná i z domova přes internet

Zajímavou novinku nabídla nedávno zájemcům o projekt Adopce na dálku českobudějovická Diecézní charita. Lidé nyní mohou adoptovat dítě pomocí on-line formuláře.

Informace k posunu termínu návštěvy Afriky

Drazí adoptivní rodiče, milí sponzoři afrických dětí,

jarní pracovní cesta pracovnic naší českobudějovické diecézní charity do Zimbabwe je z důvodu nemoci jedné z nich odložena na pozdější (podzimní) termín.

Návštěva Zimbabwe 11

Milí adoptivní rodiče,

koncem měsíce dubna naše pracovnice ekonomického oddělení navštíví Dětský domov Mary Ward v Zimbabwe za účelem kontroly využití Vašich sponzorských darů.

Informace pro rodiče

Vážení, dovolujeme si Vám s lítostí oznámit, že s ohledem dlouhodobou pracovní neschopnosti koordinátorky projektu „Adopce na dálku“ Taťjany Šerákové se tento rok prázdninový pobyt běloruských dětí v ČR nekoná.