Projekt Pomoc pro Zimbabwe

Diecézní charita České Budějovice zřídila tento projekt za účelem pomoci africkým dětem v těžce zkoušené Zimbabwe. V zemi panuje neskonalá bída  a nemoci. V Zimbabwe je velmi složitá politická situace, 80% nezaměstnanost a alarmující inflace. Vzhledem k této skutečnosti je zde naprostý nedostatek finančních prostředků, který brání rozvoji vzdělání dětí, které žijí pro nás v nepředstavitelně bídných podmínkách. Pomoc dětem probíhá momentálně v  oblastech Mbizo, Nesigwe, Kwekwe, Amaveni, Chishawasha a dalších.  Tato zařízení  fungují jen díky sponzorským darům lidí, kterým není osud dětí lhostejný. Přes veškerou poskytovanou pomoc ze zahraničí přesto některé děti ze vzdálenějších  oblastí nemohou docházet do školy. Luxusem je pro ně jídlo či kukuřičný nápoj jedenkrát denně, oblečení, lékařská péče, tekoucí voda a především vzdělání.  Prosím, přemýšlejte o účasti na tomto projektu, pomozte potřebným v Africe……

Zapojit se do projektu je možné následujícím způsobem: 

Adopce na dálku – možnost "adopce" dítěte z dětského domova Mary Ward v Amaveni  

Dále je možné finančně podpořit mateřskou školku Mary Ward, která je pod patronátem řeholních sester Congregatio Jesu jež se stará o dětský domov Mary Ward:     

      

Aktuality:

Překlad dopis z 2.3. 2010

Vážená Mgr. Čermáková,
chtěla bych Vám velmi poděkovat za smlouvu a seznam pěstounů a jejich příspěvky, které jste poslali.