Děti k adopci

Děkujeme, že se schcete zapojit do projektu Adopce na dálku v Bělorusku. Zde si můžete vybrat dítě, které chcete podporovat na dálku. Poté prosíme vyplňte on-line formulář na jehož základě Vás budeme dále kontaktovat.
V případě dotazů kontaktujte naši koordinátorku.

Aktuálně k adopci nabízíme tyto děti:

Aktualizováno: 31. 1. 2021

Roma, 11 let

RomanRoma (celým ujméne Roman) žije v městečku Lagišin v domečku u prarodičů spolu s maminkou (švadlenou – střihačkou), tatínkem (výtvarník v reklamní agentuře), bratrem a sestrou.
Roma se neučí špatně, ale především miluje veškeré ruční vyrábění, tvoření a veškeré praktické činnosti. Velmi rád také pomáhá doma, hraje také fotbal, chodí na houby s tatínkem. Hraje na housle a na kytaru.
Velmi rád ministruje v kostele, loni byl u prvního svatého přijímání, které pro něj bylo důležité. Celá rodina chodí do kostela. Jeho maminka se svěřila, že Roma všechny těžkosti svěřuje Nebeskému Otci a Panně Marii, jíž je zasvěcený jejich farní kostel. V Lagišině je totiž poutní kostel ke kterému často chodí pěší poutě i se vzdálených koutů Běloruska.

CHCI ADOPTOVAT

Olga z Gružany, 10 let

OlgaOlga pochází z města Gružany, má 3 sourozence a ona je předposlední. Maminka je v domácnosti a stará se o děti, tatínek pracuje na dráze.
Olga je děvče, které miluje pohyb, přesto od dětství měla vážné problémy s kyčlí. Byla několikrát na operaci a každý rok musí jít dvakrát do nemocnice na léčbu, kdy je upoutaná na lůžko. Je obdivuhodné, jak se vždy v nemocnici stará o nově příchozí děti, povzbuzuje je a předává jim své zkušenosti, aby se nebály. Moc by si přála bez omezení skákat a tancovat. Velmi dobře se učí. Ráda chodí s rodiči do lesa, to jsou pro ni nejšťastnější chvíle. Její maminka prosí o pomoc, protože náklady na Olžinu léčbu jsou velké.
Když jsme se zeptali Olgy, jaké má plány do budoucna, bez váhání odpověděla: „Dělit se o radost s druhými a starat se o nemocné děti.“

CHCI ADOPTOVAT

Olga, 12 let

Olga DuOlga má 3 sourozence a je velmi společenská, zúčastňuje se různorodých aktivit, je ctižádostivá a v soutěžích se umisťuje na prvních místech. Má však nemocné srdce. Hraje na klavír („forte piano“), ráda by se stala lékařskou, učitelkou hudby nebo projektantkou. 

CHCI ADOPTOVAT

Roman, 10 let

RomanRomanovi je 10 let, je nejstarší ze tří sourozenců. Tatínek pracuje jako eletrikář v požární ochraně a maminka je ženou v domácnosti, protože na vesnici je velmi těžké najít práci. Roman se výborně učí. Miluje mapy a chce být geografem. Hraje moc dobře basketbal a v roce 2017 se jehodružstvo stalo šampionem Běloruska. Moc rád jezdí na výlety, rybaří a sbírá houby.
Romanova rodina prožívá náročné období – splácí dluh po stěhování do většího bytu, nemoci, odchod blízkého člověka... a maminka by si moc přála, aby děti byly šťastné, protože jsou její jedinou radostí v tomto těžkém období.

CHCI ADOPTOVAT

Anastázie, 11 let

AnastazieAnastázii 11 let, žije s rodiči a dalšími 3 sourozenci v Pinsku. Tatínek je řidič a maminka je účetní, přesto je jejich příjem velmi nízký. Anastázie se učí velmi dobře. Ve svém volném čase se věnuje hlavně tancování, jezdí se souborem na mezinárodní vystoupení a vyhrávají medaile. Je velmi srdečná, kamarádská a veselá, také pro rodiče je velmi důležitou hodnotou dobrá atmosféra doma. A záleží jim hodně na tom, aby děti netrpěly tím, že nemají mnoho finančních prostředků. Anastázie sama už také vede kroužek pro mladší děti. Stále častěji mluví o tom, že by chtěla být lékařkou.Také velmi ráda cestuje.

CHCI ADOPTOVAT

 

CharitaDiecézní charita České Budějovice zřídila projekt Adopce na dálku v Bělorusku v roce 2005 za účelem pomoci dětem těžce zkoušené bídou, nemocemi, složitou politickou a životní situací. Do programu Adopce na dálku jsou partnerskou Diecézní charitou Pinsk vybírány děti z Bretské oblasti z nejchudších či neúplných rodin, které jsou odkázány pouze na nízké sociální dávky. Jediným kritériem je sociální a ekonomická potřebnost rodiny, ve které dítě žije.