Děti k adopci

Děkujeme, že se schcete zapojit do projektu Adopce na dálku v Bělorusku. Zde si můžete vybrat dítě, které chcete podporovat na dálku. Poté prosíme vyplňte on-line formulář na jehož základě Vás budeme dále kontaktovat.
V případě dotazů kontaktujte naši koordinátorku.

Aktuálně k adopci nabízíme tyto děti:

Aktualizováno: 11. 11. 2021

Roma, 11 let

RomaRoma (celým ujméne Roman) žije v městečku Lagišin v domečku u prarodičů spolu s maminkou (švadlenou – střihačkou), tatínkem (výtvarník v reklamní agentuře), bratrem a sestrou.
Roma se neučí špatně, ale především miluje veškeré ruční vyrábění, tvoření a veškeré praktické činnosti. Velmi rád také pomáhá doma, hraje také fotbal, chodí na houby s tatínkem. Hraje na housle a na kytaru.
Velmi rád ministruje v kostele, loni byl u prvního svatého přijímání, které pro něj bylo důležité. Celá rodina chodí do kostela. Jeho maminka se svěřila, že Roma všechny těžkosti svěřuje Nebeskému Otci a Panně Marii, jíž je zasvěcený jejich farní kostel. V Lagišině je totiž poutní kostel ke kterému často chodí pěší poutě i ze vzdálených koutů Běloruska.

CHCI ADOPTOVAT

Roman, 13 let

IMG-20211111-WA0001Romanovi je 10 let, je nejstarší ze tří sourozenců. Tatínek pracuje jako eletrikář v požární ochraně a maminka je ženou v domácnosti, protože na vesnici je velmi těžké najít práci. Roman se výborně učí. Miluje mapy a chce být geografem. Hraje moc dobře basketbal a v roce 2017 se jehodružstvo stalo šampionem Běloruska. Moc rád jezdí na výlety, rybaří a sbírá houby.
Romanova rodina prožívá náročné období – splácí dluh po stěhování do většího bytu, nemoci, odchod blízkého člověka... a maminka by si moc přála, aby děti byly šťastné, protože jsou její jedinou radostí v tomto těžkém období.

CHCI ADOPTOVAT

Anastázie, 11 let

AnastazieAnastázii 11 let, žije s rodiči a dalšími 3 sourozenci v Pinsku. Tatínek je řidič a maminka je účetní, přesto je jejich příjem velmi nízký. Anastázie se učí velmi dobře. Ve svém volném čase se věnuje hlavně tancování, jezdí se souborem na mezinárodní vystoupení a vyhrávají medaile. Je velmi srdečná, kamarádská a veselá, také pro rodiče je velmi důležitou hodnotou dobrá atmosféra doma. A záleží jim hodně na tom, aby děti netrpěly tím, že nemají mnoho finančních prostředků. Anastázie sama už také vede kroužek pro mladší děti. Stále častěji mluví o tom, že by chtěla být lékařkou.Také velmi ráda cestuje.

CHCI ADOPTOVAT

 

Diecézní charita České Budějovice zřídila projekt Adopce na dálku v Bělorusku v roce 2005 za účelem pomoci dětem těžce zkoušené bídou, nemocemi, složitou politickou a životní situací. Do programu Adopce na dálku jsou partnerskou Diecézní charitou Pinsk vybírány děti z Bretské oblasti z nejchudších či neúplných rodin, které jsou odkázány pouze na nízké sociální dávky. Jediným kritériem je sociální a ekonomická potřebnost rodiny, ve které dítě žije.