Adresář

Miroslav Petrášek

Miroslav Petrášek
Tel.: 736 256 987, 381 255 998
ředitel

Organizace

Seznam služeb

Dobrovolnické centrum Tábor - ředitel organizace
Kontaktní centrum Auritus - ředitel organizace
Občanská poradna Tábor - ředitel organizace
Terénní program Tábor - ředitel organizace
Noclehárna Tábor - ředitel organizace
Street program Auritus - ředitel organizace
Adiktologická poradna Auritus - ředitel organizace
Následná péče Auritus - ředitel organizace