Adresář

Aktivizační služby (Kašperské Hory)

Tel.: 731 402 910, 731 630 263
Dům s pečovatelskou službou, Žižkovo náměstí 401, Kašperské Hory, 341 92
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou
Fakultativní služby: NE

Skupinové aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 • Zdravotní cvičení a relaxace (skupinové a individuální) - v DPS nebo 1x týdně v tělocvičně v mětstké sportovní hale
 • Tvořivé dílny (jednoduché tvořivé činnosti, ruční práce, pečení)
 • Trénink paměti (procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí – slovní zásoba, koncentrace pozornosti)
 • Aktivity zaměřené na práci s počítačem
 • Společenské hry, čítárna 
 • Křeslo pro hosta - pravidelné setkávání se zajímavými hosty
 • Filmový klub
 • Zahradní terapie (zahradnické činnosti, sbírání bylin a jejich zpracování)
 • Kavárničky, oslavy (společenský klub, setkání se, oslavy narozenin)
 • Vzdělávací přednášky a besedy
 • Exkurze, výlety
 • Individuální návštěvy v domácnostech
 • Univerzita třetího věku
  Vzdělávací aktivita pro seniory, která umožňuje posluchačům zájmové vysokoškolské studium. Studium VU3V probíhá v Domě s pečovatelskou službou v Kašperských Horách 1x za 14 dní vždy v úterý a zahrnuje ucelený vzdělávací přednáškový program. Každý semestr obsahuje 6 nebo 12 vyučovacích dvouhodin dle typu kurzu. Studijní poplatek činí 200,-Kč/semestr.

Jak službu sjednat a jaké jsou podmínky? 

 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány na základě ústní dohody mezi poskytovatelem a uživatelem.
 • Ústní dohodu s uživatelem uzavírá sociální pracovník.
 • Při této příležitosti obdrží klient informační leták pro uživatele služby a leták s nabídkou sociálně aktivizačních služeb,
  kde nalezne základní informace o poskytované službě.
 • Sociální pracovník sjednává s uživatelem rozsah a průběh poskytování služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání uživatele.

Organizace

Seznam lidí