Adresář

Bonum – dobrovolnické centrum

Tel.: 731 549 777, 731 549 778
Soukenická 161, Písek, 397 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků
Fakultativní služby: NE

Dobrovolnické centrum BONUM zajišťuje pro dobrovolníky veškerou administrativní podporu a zaškolení, podle vybrané organizace a činnosti. Příjemcům dobrovolníků tak odpadne složité seznamování se specifiky cílové skupiny, administrativou dobrovolníka a proškolování, na které mnohdy nezbývá prostor a čas.

Základní činnosti: získávání, výběr a evidence dobrovolníků pro neziskové a další organizace v Písku poskytující sociální služby; zjišťování potřeb přijímajících organizací; školení dobrovolníků; smluvní zajištění dobrovolnické činnosti; pojištění dobrovolníků; zajištění supervize; komunikace s přijímajícími organizacemi; propagace dobrovolnictví na Písecku; podpora rozvoje dobrovolnictví.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Lucie Vlachová - koordinátorka dobrovolnického centra
Stanislava Lenkerová - koordinátorka dobrovolnického centra