Adresář

Dobrovolnické centrum Tábor

Tel.: 381 255 998
Klokotská 114, Tábor, 390 01
Vedoucí služby: Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS. - vedoucí Dobrovolnického centra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků
Fakultativní služby: NE

Posláním Dobrovolnického centra Tábor je podpora integrace seniorů, zdravotně postižených občanů, pacientů na lůžkových odděleních Nemocnice Tábor, dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí a dlouhodobě nezaměstnaných do běžné (okolní) společnosti prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

Dobrovolnická činnost je jednou z dalších možností možností péče o klienty a pacienty v zařízeních sociální a zdravotní péče. Dobrovolníci ve výše uvedených zařízeních navazují na práci sociálního a zdravotního personálu a přispívají ke zlepšení psychosociálních podmínek klientů a pacientů.

Dobrovolník tvoří významný prvek v každodenním životě klienta či pacienta, je jeho osobním společníkem a průvodcem v určité životní fázi. Napomáhá při vyřizování osobních záležitostí, přispívá k emoční pohodě klienta (pacienta), k jeho pocitu soběstačnosti a plnohodnotnosti, eliminuje pocit osamění a izolace.

Dobrovolnictví je levná, rychlá a účinná pomoc. Dobrovolníci zvyšují hodnotu a kvalitu přijímající organizace.

Organizace

Seznam lidí

Ing. Kateřina Valentová - koordinátorka dobrovolníků
Miroslav Petrášek - ředitel organizace
Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS. - vedoucí Dobrovolnického centra