Adresář

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě

Tel.: 382 589 108, 606 588 729
Veselíčko 22, Veselíčko, 398 42
Vedoucí služby: Mgr. Monika Křížová, DiS. - vedoucí a sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby:
  • Ubytování na přechodnou dobu (6 měsíců, s možností prodloužení, řešeno individuálně)
  • Poradenství v sociálně – právní oblasti (pomoc při vyřizování sociálních dávek, soudních jednání, atd.)
  •  Pomoc při hledání ubytování a zaměstnání
  • Možnost osobní asistence při jednání s úřady, soudy, s lékaři, školami,…
  •  Zprostředkování kontaktů na navazující odborníky (dětský lékař, lékař pro dospělé, psycholog, atd.), školská zařízení,…
  •  Poradenství a pomoc v péči o dítě a vedení domácnosti, individuální poradenství, výtvarné aktivity, rozvoj tvořivých dovedností, pomoc a příprava školních povinností

 

 

Poslání a cíl zařízení

Posláním Domova sv. Alžběty je pomoc matkám s dětmi či osamělým ženám v momentální životní tísni.

Cílem služby je pomoci uživatelce k samostatnému a zodpovědnému životu za sebe a především za své děti prostřednictvím komplexu azylové pomoci.

 

 

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Monika Křížová, DiS. - vedoucí a sociální pracovnice