Projekt „Adopce na dálku v Bělorusku“

Děti z Brestské oblasti, které jsou pracovníky partnerské Diecézní charity Pinsk vybírány do projektu, jsou často z neúplných rodin, nebo sirotci žijící s jedním ze svých prarodičů. Mnozí rodiče dětí jsou odkázáni pouze na velmi nízké sociální dávky, které jsou jejich jediným příjmem a proto mnoho rodin žije ve velmi špatných hmotných podmínkách. Děti jsou vybírány do projektu z těch nejchudších rodin. Při výběru nerozhoduje pohlaví ani rasová či náboženská příslušnost dítěte. Jediným kritériem je sociální a ekonomická potřebnost rodiny, ve které dítě žije. Adopce na dálku není o skutečné adopci dítěte, ale ve skutečnosti se jedná o adresnou finanční pomoc vybranému dítěti. Takto vložené peníze se stávají pro dítě trvalým vkladem do života. Podpořte projekt „Adopce na dálku“

Informace o Bělorusku najdete na http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blorusko

 

 

 

Dopis od rodičů - poděkování

Dopis od rodičů - poděkování

Vážená paní Šeráková,
chtěl bych Vám předat pozitivní zprávu od naší adoptivní dcery na dálku, od Inny Divakové z Malé Svarotvy v Bělorusku.

Jihočeši pomáhají běloruským rodinám postiženým Černobylem

Jihočeši pomáhají běloruským rodinám postiženým Černobylem

Článek z Českobudějovického deníku 23.4. 2013
V projektu Diecézní charity Adopce na dálku jsou zapojené dvě stovky potřebných dětí.

Více zde v článku

 

Pracovníci běloruské charity představili pomoc potřebným dětem

Pracovníci běloruské charity představili pomoc potřebným dětem

Zhodnocení a vyúčtování projektů Děti ulice a Adopce na dálku, to byl hlavní důvod návštěvy pracovníků Diecézní charity Pinsk z Běloruska v na jihu Čech. Ty to projekty podporuje českobudějovická Diecézní charita také z Tříkrálové sbírky.

Školení a prezentace Diecézní charity Pinsk v Č.Budějovicích

Diecézní charita České Budějovice se připravuje na návštěvu pracovníků z Diecézní charity Pinsk z Běloruska, které proběhne 16.04.-21.04.2013. Pracovnící Pinské charity budou prezentovat své projekty na přednáškách a budou proškoleni pracovníky Diecézní charity Č. Budějovice.

Úspěšná pomoc projektu Adopce na dálku v Bělorusku

Úspěšná pomoc projektu Adopce na dálku v Bělorusku

Děkujeme adoptivním rodičům z celých Čech, tak můžeme přeložit obsah dopisu ředitele partnerské organizace Diecézní charity Pinsk.

Odkazy na zajímavé články z Běloruska

Zajímavé články z Běloruska

Po uši v Bělorusku - Martin Novák (blog.aktualne.cz)

Předání daru zástupcům z Běloruska

Předání daru zástupcům z Běloruska

Dne 7. 11. 2012 předala ředitelka Diecézní charity Č. Budějovice Mgr. Michaela Čermáková řediteli Diecézní charity Pinsk – Bělorusko P. Pavlu Chaljavkynovi finanční částku ve výši 6.608,10 euro na podporu společného projektu Adopce dětí na dálku v Bělorusku.

Adopcí na dálku podpoříte život dětí ve stínu Černobylu

18.4.2012 MF DNES Jižní Čechy (Ludmila Mlsová)

ČESKÉ BUDĚJOVICE Sedmiletý Jan a třináctiletá Irena Olchovukovi z běloruské Gomelské oblasti otvírají nový seznam dětí zařazených v programu Adopce na dálku českobudějovické Diecézní charity.

Informace adoptivním rodičům k projektu Adopce na dálku – Bělorusko

Vážení adoptivní rodiče, sponzoři,
v Pinské diecézi Římskokatolické církve došlo v listopadu minulého roku k zásadním změnám. Novým ředitelem tamní Charity byl jmenován Pavel Chaljavkin a sídlo bylo přestěhováno z obce Novaja Myš do obce Černavčicy v Brestské oblasti.

Návštěva z Běloruska  se setkala s adoptivními rodiči

Diecézní charita České Budějovice pozvala na návštěvu dvě pracovnice charity z Pinsku v Bělorusku, paní Emilii Kuruljuk – účetní a paní Galinu Žurko – sociální pracovnici v projektu Adopce na dálku.