Pokud Vám není lhostejný život chudých dětí v Bělorusku, které mají sociální, zdravotní a existenční problémy kvůli nezodpovědnosti jiných lidí a máte zájem se zapojit do sponzorského programu „Adopce na dálku“, obnáší to pro Vás, jako budoucího „adoptivního rodiče“ následující:

  1. Zaplatit ročně minimální částku pro děti, které navštěvují základní školu ve výši 5 000,- Kč a pro děti, studující střední a vyšší školy ve výši 6 000,- Kč. (jednorázově nebo formou čtvrtletních, měsíčních splátek)

č.účtu: 1000039938/5500 Raiffeisenbank Č.Budějovice VS 33 - pro Bělorusko KS 558

Zájemci o adopci mají možnost si sami vybrat konkrétní běloruské dítě, které mají zájem podporovat. Sponzorský příspěvek je určen na tyto účely: - Školné v zájmovém kroužku dle výběru dítěte včetně materiálu a pomůcek (mimoškolní a volnočasové aktivity) - Nákup školních potřeb, uniformy, oblečení - Úhrada zdravotní péče Oba tyto dokumenty (formulář a doklad o zaplacení) laskavě zaslat nebo osobně předat v sídle charity. ¨

Specifikace podmínek pro Bělorusko