Pinská diecézní charita byla založena před více než patnácti lety za účelem pomáhat lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Jedním z hlavních programů práce je napomáhat nemocným a sociálně slabým dětem organizováním ozdravných pobytů na území jiných oblastí Běloruska a v zahraničí. V současné době jsou zaměstnáni v charitě 4 lidé. Úkolem je zajišťovat a organizovat projekty zaměřené pro sociálně slabé a nemocné občany v Brestské oblasti, která byla nejvíce zasažena radioaktivním spadem při černobylské havárii v roce 1986. Současná politická reprezentace neposkytuje na činnost charity žádné finanční prostředky, zaměstnanci jsou zcela odkázáni na humanitární pomoc ze zahraničí. Situace je nedobrá a hrozí z důvodu nedostatku finančních prostředků ukončení její činnosti.