Zpráva o pobytu běloruských dětí v České republice při Diecézní charitě České Budějovice

Termín: 22. – 31.července 2008
Místo pobytu: České Budějovice
Počet dětí: 15 (ve věku od 8 do 20ti let)
Doprovod: 2 osoby

Děkovný dopis

Vážení, milí sponzoři,

s velikou radostí si Vám dovoluji sdělit, že program běloruských dětí, které jsou zařazeny do projektu „Adopce na dálku“ a které navštívily ve dnech 22. – 31.července t.r. Českou republiku, splnil naše očekávání a byl beze zbytku naplněn.

Návštěva ve městě Strakonice 2008

Návštěva ve městě Strakonice 2008

Návštěva běloruských dětí v českobudějovické diecézi začala tří denním výletem do města Strakonice. Autorem myšlenky byl náměstek hejtmana jihočeského kraje pan MUDr. Vladimír Pavelka.

Návštěva města Písek 2008

Návštěva města Písek 2008

Neděle 28.července

Nedělní program pro běloruské děti připravila místostarostka města Písku Eva Veselá.
V 10 hodin nás všechny vřele přivítala před píseckou radnicí a seznámila s celodenním programem. Bylo se vskutku opět na co těšit.

Návštěva města Hluboká nad Vltavou

Návštěva města Hluboká nad Vltavou

Sobota 26.července

Sobotní program „našich“ běloruských dětí pokračoval návštěvou města Hluboká nad Vltavou, kde pro ně celodenní program připravil senátor PČR a starosta města Tomáš Jirsa. Před hlubockou radnicí nás v 9 hodin přivítal skvělou ruštinou pan starosta, o kterém je známo, že v rámci své práce v Senátu napomáhá rozšiřovat zahraniční vztahy právě s občany bývalých svazových republik.

Lodičky 2008

Lodičky 2008

V odpoledních hodinách předali adoptivní rodiče děti v sídle Diecézní charity, neobešlo se to samozřejmě bez slz a dojetí. Není divu, tři dny společného soužití je sblížilo natolik, že se jen těžko loučili. Od 16 hodin začal další společný program.

Návštěva Jihočeského krajského úřadu

Návštěva Jihočeského krajského úřadu

Hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník přivítal na Krajském úřadu výtečnou ruštinou běloruské děti, které v rámci projektu „Adopce na dálku“ tráví 9 prázdninových dnů v České republice. V srdečné atmosféře pohovořil s dětmi i s ředitelkou Diecézní charity v Českých Budějovicích Mgr. Michaelou Čermákovou o projektech organizovaných v rámci zahraniční humanitární pomoci. Na závěr předal všem zúčastněným osobní dárky a popřál dětem krásný pobyt na jihu Čech.

Ozdravný pobyt 15ti běloruských dětí

Českobudějovická Diecézní charita pořádá v letošním roce již třetí ozdravný pobyt 15ti běloruských dětí 22.07.-31.07.2008 v České republice, které jsou zařazeny do projektu „Adopce na dálku“.

Pozvánka na setkání adoptivních rodičů

Vážení sponzoři, adoptivní rodiče,

dovoluji si Vás oslovit ve věci zorganizování druhé schůzky, na které Vám sdělíme seznam dětí, které se zúčastní letního ozdravného pobytu a další podrobnosti k pobytu dětí.