Jak můžete podpořit program Adopce na dálku a Ozdravné pobyty
Diecézní charity České Budějovice

Naše činnost je možná díky dobrovolným příspěvkům dárců. Bez této pomoci bychom nemohli pomáhat ani rozvíjet náše programy Adopce na dálku a Ozdravné pobyty.

Zapojit se můžete mnoha způsoby:

Související informace:

Za Vaší pomoc a podporu předem děkujeme.

Aktuality:

Vánoční benefiční koncert 2010

Diezézní charita České Budějovice již tradičně připravuje Vánoční benefiční koncert, na který srdečně zve sponzory, dárce, dobrovolníky a příznivce charity.

Pozvánka

Sponzoři pobytu 2009

Významnými sponzoři projetu jsou:

 • Ing. Zdeněk Blažek – Teplárna České Budějovice 
 • MUDr. Martin Kuba – Jihočeský kraj 
 •  Ing. Pavel Dlouhý – AGRIPROD CZ a.s. 
 •  Farní charita Boršov nad Vltavou 
 •  Ing. Jan Špika, poslanec Parlamentu ČR 
 •  Ing. Robert Šinkner MBA – GEFOS a.s. 
 •  Ing. Milan Horňák – SANO s.r.o. 
 •  Ing. Václav Baštýř – GARNEA a.s. 
 •  Oxana Žučko 
 •  Zaměstnanci ZŠ Vltava České Budějovice 
 •  p.Řehořová 
 •  p.Steinhaizlová 
 •  p.Janovská 
 •  p.Váchová

Benefiční koncert 19.4.2009

Diecézní charita České Budějovice pořádá dne 19. 4. 2009 od 19,00 hodin v Koncertní síni Otakara Jeremiáše pod záštitou primátora statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy již podruhé benefiční koncert pro humanitární pomoc konkrétně projekt Adopce na dálku v Bělorusku.

Děkovný dopis

Vážení, milí sponzoři,

s velikou radostí si Vám dovoluji sdělit, že program běloruských dětí, které jsou zařazeny do projektu „Adopce na dálku“ a které navštívily ve dnech 22. – 31.července t.r. Českou republiku, splnil naše očekávání a byl beze zbytku naplněn.

Benefiční koncert Diecézní charity pro projekt „Adopce na dálku“.

Dne 12. dubna 2008 se uskutečnil v koncertní síni Vortnerova domu - Alšova galerie v Českých Budějovicích benefiční koncert Diecézní charity na podporu projektu „Adopce na dálku“.