Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Lodičky 2008

V odpoledních hodinách předali adoptivní rodiče děti v sídle Diecézní charity, neobešlo se to samozřejmě bez slz a dojetí. Není divu, tři dny společného soužití je sblížilo natolik, že se jen těžko loučili. Od 16 hodin začal další společný program.

Návštěva Jihočeského krajského úřadu

Hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník přivítal na Krajském úřadu výtečnou ruštinou běloruské děti, které v rámci projektu „Adopce na dálku“ tráví 9 prázdninových dnů v České republice. V srdečné atmosféře pohovořil s dětmi i s ředitelkou Diecézní charity v Českých Budějovicích Mgr. Michaelou Čermákovou o projektech organizovaných v rámci zahraniční humanitární pomoci. Na závěr předal všem zúčastněným osobní dárky a popřál dětem krásný pobyt na jihu Čech.

Ozdravný pobyt 15ti běloruských dětí

Českobudějovická Diecézní charita pořádá v letošním roce již třetí ozdravný pobyt 15ti běloruských dětí 22.07.-31.07.2008 v České republice, které jsou zařazeny do projektu „Adopce na dálku“.

Zpráva o setkání sponzorů k projektu „Adopce na dálku“

Termín: 15.02.2008
Místo konání: Konzervatoř České Budějovice
Zahájení: 18.00 hod.
Ukončení: 19.30 hod.

Účast: dle prezenční listiny

Pozvánka na setkání adoptivních rodičů

Vážení sponzoři, adoptivní rodiče,

dovoluji si Vás oslovit ve věci zorganizování druhé schůzky, na které Vám sdělíme seznam dětí, které se zúčastní letního ozdravného pobytu a další podrobnosti k pobytu dětí.

Benefiční koncert Diecézní charity pro projekt „Adopce na dálku“.

Dne 12. dubna 2008 se uskutečnil v koncertní síni Vortnerova domu - Alšova galerie v Českých Budějovicích benefiční koncert Diecézní charity na podporu projektu „Adopce na dálku“.