Projekt Pomoc pro Zimbabwe

Diecézní charita České Budějovice zřídila tento projekt za účelem pomoci africkým dětem v těžce zkoušené Zimbabwe. V zemi panuje neskonalá bída  a nemoci. V Zimbabwe je velmi složitá politická situace, 80% nezaměstnanost a alarmující inflace. Vzhledem k této skutečnosti je zde naprostý nedostatek finančních prostředků, který brání rozvoji vzdělání dětí, které žijí pro nás v nepředstavitelně bídných podmínkách. Pomoc dětem probíhá momentálně v  oblastech Mbizo, Nesigwe, Kwekwe, Amaveni, Chishawasha a dalších.  Tato zařízení  fungují jen díky sponzorským darům lidí, kterým není osud dětí lhostejný. Přes veškerou poskytovanou pomoc ze zahraničí přesto některé děti ze vzdálenějších  oblastí nemohou docházet do školy. Luxusem je pro ně jídlo či kukuřičný nápoj jedenkrát denně, oblečení, lékařská péče, tekoucí voda a především vzdělání.  Prosím, přemýšlejte o účasti na tomto projektu, pomozte potřebným v Africe……

Jak se můžete zapojit i Vy?

 

Mateřská škola Mary Ward v Amaveni

Dále je možné finančně podpořit mateřskou školku Mary Ward, která je pod patronátem řeholních sester Congregatio Jesu jež se stará o dětský domov Mary Ward: 

      

Aktuality:

Požár v dětském domově v Kwekwe

Požár v dětském domově v Kwekwe

Tragické zpravy z Kwekwe - dne 28. května ve 22 hodin vznikl v jedné z ložnic sirotčince požár.

Denní zápis z návštěvy dětského domu v Kwekwe

Denní zápis z návštěvy dětského domu v Kwekwe

Návštěva dětského domu Mary Wards Childern Home u města Kwekwe 17.10.2011 – 29.10.2011

Setkání adoptivních rodičů dětí v Zimbabwe, přednáška

Vážení adoptivní rodiče,
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na Setkání adoptivních rodičů dětí v Zimbabwe, které se uskuteční dne 9. 11. 2011 v 16.00 hod. v přednáškovém sálu Orla v Lannově ul. č. 2 ve 2. patře v Č.Budějovicích.

Pracovnice charity navštívily "naše" adoptované děti v Africe

Pracovnice charity navštívily "naše" adoptované děti v Africe

Třicet nových dětí k adopci, i to je jeden z výsledků kontrolní cesty Ivety Švecové a Evy Benešové, pracovnic českobudějovické Diecézní charity, do afrického Zimbabwe.

Pracovnice Diecézní charity vezou africkým dětem dary od adoptivních rodičů  

Pracovnice Diecézní charity vezou africkým dětem dary od adoptivních rodičů  

Vybrat další děti do projektu Adopce na dálku a zkontrolovat současný projekt v oblasti Amaveni, to je úkol pro pracovnice českobudějovické Diecézní charity Ivetu Švecovou a Evu Benešovou, které v pondělí 17. října odlétají do afrického Zimbabwe.

Setkání adoptivních rodičů dětí v Zimbabwe

Vážení adoptivní rodiče,

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na Setkání adoptivních rodičů dětí v Zimbabwe, které se uskuteční dne 6.10.2011 v 16.00 hod. v přednáškovém sálu Orla v Lannově ul. č. 2 ve 2. patře v Č.Budějovicích.

Adopce na dálku je nyní možná i z domova přes internet

Adopce na dálku je nyní možná i z domova přes internet

Zajímavou novinku nabídla nedávno zájemcům o projekt Adopce na dálku českobudějovická Diecézní charita. Lidé nyní mohou adoptovat dítě pomocí on-line formuláře.

Informace k posunu termínu návštěvy Afriky

Drazí adoptivní rodiče, milí sponzoři afrických dětí,

jarní pracovní cesta pracovnic naší českobudějovické diecézní charity do Zimbabwe je z důvodu nemoci jedné z nich odložena na pozdější (podzimní) termín.

Návštěva Zimbabwe 11

Návštěva Zimbabwe 11

Milí adoptivní rodiče,

koncem měsíce dubna naše pracovnice ekonomického oddělení navštíví Dětský domov Mary Ward v Zimbabwe za účelem kontroly využití Vašich sponzorských darů.

Setkání se setrami z Afriky 30.5 - 2.6. 2010

Setkání se setrami z Afriky 30.5 - 2.6. 2010

Srdečně Vás zveme na setkání se sestrami z Afriky, které pečují o sirotky v dětském domově.

Tisková zpráva Diecézní charity 31.5. 2010