Adopce na dálku Zimbabwe

Dětský domov Mary WardIMG_6254

Dětský domov Mary Ward se nachází ve centrální části Zimbabwe v Amaveni, které je předměstím města Kwekwe. Domov vedou řeholní sestry řádu Congregatio Jesu.

Domov se skládá z komplexu několika menších budov, z nichž čtyři slouží jako domečky pro děti. Kapacita dětského domova je 75 dětí. Jedná se o děti osiřelé nebo děti, jejichž rodiče a příbůzní nejsou známy nebo se o děti nedokážou postarat.

Do Domova jsou děti umisťovány přes tamní sociální úřad, který vyhledává a eviduje nalezené děti. Diecézní charita České Budějovice spolupracuje s dětským domovem od r. 2009. Zásluhou štědrých dárců, které si dovolujeme nazývat adoptivními rodiči z České republiky, mají děti přístup ke vzdělání. Děti z domova navštěvují školy v blízkém nebo vzdálenějším okolí, některé děti studují na internátních školách. V areálu Domova se nachází mateřská škola Mary Ward, kterou též vedou řeholní sestry a jejíž historie sahá až před vznik samotného dětského domova.

 Fotogalerie

Časopis, který vydávaly děti

Newsletter 2018