Dětský domov v Zimbabwe zaslal českým dárcům děkovný dopis

Dětský domov v Zimbabwe zaslal českým dárcům děkovný dopis

Diecézní charita České Budějovice obdržela děkovný dopis od pracovníků dětského domova Mary Ward v Zimbabwe. Dopis vznikl v souvislosti s předáním finančních prostředků v září letošního roku a jedná se o poděkování určené především adoptivním rodičům.

Vážený partnere, vážení adoptivní rodičové,

mnohokrát Vám děkujeme za váš velkorysý dar 16 315 $, který jsme obdrželi od sestry Thomy po její návštěvě Německa. Jsme velmi vděčni za váš příspěvek. Tento příspěvek bude velmi důležitý pro zajištění potřeb dětí a bude distribuován podle smlouvy. Vaším příspěvkem jste prokázali velikou přízeň k naší práci, kterou je péče o sirotky a ohrožené děti v Zimbabwe.

Vaše podpora, jako již mnohokrát, měla zásadní vliv na naše úspěchy při poskytování kvalitní péče o děti, o které se staráme. Neexistuje žádný způsob, jak plně vyjádřit naši vděčnost za vaši věrnost. My, v dětském domově Mary Ward, jsme stále inspirováni vaší zodpovědností za naší komunitu, kterou nadále prokazujete. Obnovený závazek Diecézní charity České Budějovice a adoptivních rodičů je impulsem pro vedení dětského domova a jistotou pro budoucnost domova. Doufáme, že budete i nadále spolupracovat s námi v našem úsilí o zachování budoucnosti pro sirotky a ohrožené děti v naší komunitě.

Ještě jednou vám děkuji za vaši štědrost. Velmi si vážíme vašeho zájmu o nás. 

Mr. T. Mutambi (Správce a koordinátor)