Adopce na dálku Zimbabwe                                        IMG_4972

Rozhodnete-li se svoji pomocí přispět ke zlepšení kvality  života afrických dětí a podpořit jejich vzdělání, můžete  přispět jednorázově na samotný dětský domov, nebo se  rovnou můžete zapojit přímo do našeho programu "Adopce  na dálku" a stát se adoptivním rodičem:

    1. Můžete poskytnout jednorázový sponzorský dar ve výši  6000,- Kč na školné pro dítě po dobu jednoho roku. Lze ho uhradit najednou nebo formou půlročních, čtvrtletních či měsíčních splátek na účet: 1000039938/5500. Po vyplnění online formuláře Vám budou zpětně na Váš email zaslány platební údaje a další potřebné informace.
       
    2. Kontaktujte nás, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy e-mailem, telefonicky či osobně při Vaší osobní návštěvě v sídle Diecézní charity České Budějovice
       

Adopce na dálku není skutečnou adopcí, slouží jako pomoc dítěti z dětského domova a to především jako příspěvek na vzdělání, jídlo a ošacení.