Adopce na dálku Zimbabwe                                 

Jak adoptovat dítě

logo4IMG_6457

 

 

 

 

 

 

 

Diecézní Charita České Budějovice zřídila tento program za účelem pomoci osiřelým dětem, které žijí v dětském domově Mary Ward v Amaveni na předměstí Kwekwe.  „Adopce na dálku" není skutečnou adopcí, ale finanční pomocí vybranému dítěti z dětského domova a to především na jeho vzdělání.

Tato částka primárně přispívá k tomu, aby dítě navštěvovalo školu a mělo tak otevřenou cestu ke vzdělání.

Jak na to?

Chcete-li se zapojit do programu Adopce na dálku Zimbabwe jako „adoptivní rodič“:

  • kontaktujte nás (e-mailem či telefonicky) a rádi Vám vše vysvětlíme :-) 
  • po přidělení variabilního symbolu uhraďte Vámi zvolenou částku do 30 dní od doručení potvrzujícího      emailu od pracovníků Adopce na dálku.
  • Jelikož je náš program čistě dobrovolný, Vaše první platba je pro nás jedinou zárukou, že o adopci na dálku máte skutečně zájem. Velmi děkujeme za pochopení.

    

Můžete též navštívit naši kontaktní kancelář v Českých Budějovicích sídlící v ulici Kanovnická 16 a vybrat si dítě z naší databáze na místě.      

Pravidla čerpání finančních prostředků v projektu

Adopce na dálku - Zimbabwe

Do projektu Adopce na dálku - Zimbabwe  jsou zařazeny děti předškolního věku, děti školou povinné a děti se zdravotním znevýhodněním, které se nacházejí v dětském domově Mary Ward v Amaveni.

V rámci naší spolupráce za účelem podpory dítěte/dětí z dětského domova Mary Ward v Zimbabwe, bylo nutné stanovit jasná pravidla pro využívání všech finančních darů.

Darované finanční příspěvky jsou čerpány následujícím způsobem:

  1. Celková finanční částka (dar) jednotlivého sponzora je stanovena na 6.000,- Kč/rok.

            Z této částky bude použito:

  • 90% ve prospěch dítěte a na provoz dětského domova - školné, školní uniforma, ošacení pro předškoláky, školní pomůcky, sportovní obuv, předškolní činnost, podpora mimoškolní činnosti a volnočasové aktivity, lékařská a ošetřovatelská péče, výchovně vzdělávací činnost, stravovací povinnost, hygiena, ubytování a poskytování nadstandardní výživy – vitamíny.
  • 10% příspěvek DCH Č. Budějovice na úhradu režijních nákladů a zabezpečení chodu projektu Adopce na dálku.
  1. Finanční prostředky se zasílají bankovním převodem 1x ročně na účet dětského domova Mary Ward. Výdajový účetní doklad vystavuje Diecézní charita České Budějovice. Obdarovaný je povinen zaslat prostřednictvím pošty poděkování a zprávu o využití finančních prostředků.
  1. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků v daném roce se provádí v měsíci září následujícího roku.
  1. V případě že dítě ukončí školní docházku, odejde z domova z důvodu nalezení jeho příbuzných anebo nalezení zaměstnání, je obdarovaný povinen změnu okamžitě nahlásit pracovníkům projektu Adopce na dálku prostřednictvím elektronické pošty a dítě z projektu vyřadit.
  1. Pracovník zodpovědný za projekt má povinnost 1x ročně připravit osobní korespondenci adoptovaných dětí. Současně je podmínkou zaslání aktuální osobní fotografie dětí. Z důvodu úspory finančních prostředků je možné toto zajistit prostřednictvím elektronické pošty.

 

 

...O dětském domově Mary Ward se můžete dozvědět více ZDE