Mateřská škola Mary Ward

Sestry řádu Congregatio Jesu vedou v Amaveni mateřskou školu, kterou navštěvují děti z tamního okolí.  Náklady na jedno dítě jsou 13 €/měsíc včetně oběda. Měsíční plat vychovatelky je cca 180 €. Počet dětí se pohybuje mezi 50 a 70, protože rodiče často nemohou zaplatit poplatek za školku a dítě musí zůstat přechodně, nebo i nastálo, doma. Platy jsou v Zimbabwe velkým problémem. Vychovatelky nejsou placeny státem a mzdové náklady mohou být sotva pokryty nízkými poplatky za školku.

Na mateřskou školu mohou dárci přispět libovolnou  částkou poukázáním daru na účet č. 1000039938/5500 pod variabilním symbolem 410.

  

Další fotogafie z mateřské školy