Poliklinika St. Joseph

Klinika St. Joseph se nachází v oblasti Chishawasha a jedná se o jediné medicínské zařízení v širokém okruhu. Je navštěvována zejména velmi chudými farmářskými dělníky a jejich rodinami. Od r. 2007 má klinka porodnické oodělení. Kromě toho ošetřuje též pacienty s HIV/AIDS či dalšími nemocemi. Za měsíc bývá kolem 2000 ošetření. Primární ošetření oslabených novorozeňat je pro kliniku důležitým úkolem.

Na toto zařízení mohou dárci přispět libovolnou  částkou poukázáním daru na účet č. 1000039938/5500 pod variabilním symbolem 415.