Sestry ze Zimbabwe přijely také pro nové adoptivní rodiče

Sestry ze Zimbabwe přijely také pro nové adoptivní rodiče

Představit lidem v České republice činnost dětského domova Mary Wards Childern Home ve městě Kwekve, to je hlavní důvod návštěvy delegace řádových sester ze Zimbabwe v čele s ředitelkou domova ses. Ezemah Mary Chirongou. Českobudějovická Diecézní charita zřídila projekt Adopce na dálku na pomoc africkým dětem v této těžce zkoušené zemi, ve kterém jsou právě malí klienti ze zmíněného dětského domova.

Řádové sestry se kromě seznámení s činností Diecézní charity ČB setkají na několika místech v českobudějovické diecézi s adoptivními rodiči a všemi zájemci, kteří by chtěli pomáhat potřebným zimbabwským dětem. Setkání v Českých Budějovicích se uskuteční v pondělí 30. září od 17 hodin v sále kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí. „Budeme rádi za každého nového adoptivního rodiče,“ zdůraznila ředitelka Diecézní charity Michaela Čermáková. V současné době je do projektu Adopce na dálku zapojeno 109 zimbabwských dětí a dalších 24 jich na adopci čeká.

Zimbabwe patří k nejchudším státům světa, v zemi panuje velká bída a mnoho lidí trpí vážnými nemocemi včetně obávaného AIDS. Typickým znakem kdysi velmi bohaté země jsou 80 % nezaměstnanost a alarmující inflace. To je příčinou toho, že místní státní správa nemá peníze na vzdělání dětí, a mnohé z nich žijí kvůli chudobě rodičů ve velmi svízelných a pro nás Evropany v nepředstavitelných životních podmínkách.

Adoptivními rodiči se mohou stát nejen jednotlivci, ale i instituce. Podmínkou pro adopci v této africké zemi je poslání minimálně 6000 korun ročně konkrétnímu dítěti. 

Kontakty:

 Mgr. Michaela Čermáková, ředitelka DCH České Budějovice,

Taťjana Šeráková, koordinátorka projektu Adopce na dálku