Setkání se sestrami Řádu Mary Ward 30.9. v Č. Budějovicích

Setkání se sestrami Řádu Mary Ward 30.9. v Č. Budějovicích

Srdečně Vás zveme na setkání se sestrami Řádu Mary Ward, které se uskuteční dne 30.září od 17:00 hodin v klášterním sále na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Na tomto setkání obdržíte informace o projektu adopce na dálku v Zimbabwe. Pozvánka na setkání

Vstup dobrovolný, který bude použit na pomoc dětem v Africe. Těšíme se na Vaši účast s možností adopce a podpory afrických dětí s přímými kontakty a informacemi od sester pečujících o děti.

Dovolujeme si Vás proto touto cestou co nejsrdečněji pozvat na setkání se sestrami Řádu Mary Ward, které se uskuteční dne 30.září od 17:00 hodin v klášterním sále na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.

Těšíme se na Vaši účast s možností adopce a podpory afrických dětí v přímém kontaktu se sestrami Řádu Mary Ward.


Jsme s úctou….

Kontakt:

Taťjana Šeráková, koordinátorka projektu Adopce na dálku