Setkání se setrami z Afriky 24.9 - 1.10. 2013

Setkání se setrami z Afriky 24.9 - 1.10. 2013

Srdečně Vás zveme na setkání se sestrami z Afriky, které pečují o sirotky v dětském domově.

 Program přednášek sester z Afriky

Informace o projektu adopce na dálku v Zimbabwe.

Vstup dobrovolný, který bude použit na pomoc dětem v Africe. Těšíme se na Vaši účast s možností adopce a podpory afrických dětí s přímými kontakty a informacemi od sester pečujících o děti.

Naše Diecezní Charita v rámci svého projektu „Adopce na dálku“ organizuje pomoc sirotkům v africké zemi Zimbabwe. Řád sester Mary Ward zde, v městečku Kwekwe, zřídil dětskou školu, školku a dětský domov. Tato zařízení fungují jen díky sponzorským darům lidí, kterým není osud dětí lhostejný.

Návštěva Sester ze vzdálené Afriky v České republice, které se uskuteční od 24. září do 1.řijna 2013. V průběhu pobytu, sestřičky uskuteční několik přednášek a prezentací své práce s africkými dětmi.

Těšíme se na Vaši účast s možností adopce a podpory afrických dětí v přímém kontaktu se sestrami Řádu Mary Ward.


Jsme s úctou….

Taťjana Anatoljevna Šeráková