Úspěchy dětského domova Mary Ward v roce 2014

Úspěchy dětského domova Mary Ward v roce 2014

Přinášíme vám překlad dopisu, který zaslala českým dárcům ředitelka dětského domova Mary Ward v Zimbabwe, sestra Mary Chironga

Vánoce 2014

 Drazí přátelé a příznivci, Protože se přiblížil konec dalšího roku, se vší radostí, nadšením a veselím, které je součástí tradice, mám radost z toho, že mohu poblahopřát všem našim dárcům, přátelům, a spolupracovníkům, se kterými náš dětský domov spolupracuje. Vaše pomoc v průběhu roku 2014 nám pomohla na cestě k naplnění našeho cíle, kterým je péče o chudé děti v Zimbabwe.

Děkujeme vám za podporu našeho úsilí a slibujeme, že budeme s vámi spolupracovat ještě více na cestě ke zlepšení kvality života dětí v naší péči. Protože Vánoce jsou časem refelexe, rád bych využila této příležitosti, abych stručně navázala na společné úspěchy dětského domova v průběhu posledních 12 měsíců. V loňském roce se toho hodně událo, jsme vděčni za požehnaný rok a příležitosti, kterých se nám dostalo.

 

Souhrnem, rok 2014 byl významný rok, byl to báječný a zároveň náročný rok. Jsem pyšná na to, co jsme společně dokázali. Ale nejdůležitější věcí, ve které můžeme pokračovat, je péče o sirotky a další potřebné v naší společnosti. Takto můžeme změnit stigma a opomenutí, které stále zahalují osiřelé a zanedbané děti. Přejeme Vám, vaší rodině a přátelům radostné svátky a nastavjící rok plný míru, radostí, úspěchů a prosperity. Těšíme se na další spoluúpráci v roce 2015! Mnoho lásky, radosti a úsměvů od nás všech v Amaveni. Mnoho lásky přeje Sestra Mary Chironga CJ (ředitel dětského domova)