Adopce na dálku v Bělorusku

Adopce na dálku v Bělorusku

Diecézní charita České Budějovice zřídila  projekt Adopce na dálku v Bělorusku v roce 2005, a to za účelem pomoci dětem žijícím v nuzných podmínkách, zkoušené bídou, nemocemi, složitou politickou a životní situací. Do programu Adopce na dálku jsou partnerskou Diecézní charitou Pinsk vybírány děti z Brestské oblasti z nejchudších či neúplných rodin, které jsou často odkázány pouze na velmi nízké sociální dávky. V Brestské oblasti se příjem rodiny pohybuje často jen do 8 000 Kč. Přitom potraviny, oblečení a další věci denní potřeby jsou stejně drahé jako v České republice. Z finanční podpory od českých dárců – adoptivních rodičů, může Charita v Pinsku dětem z chudých či neúplných rodin nakupovat školní pomůcky, oblečení, sportovní potřeby, vybavení dětského pokoje nebo zaplatit školné a zajistit potřebné léky a dostatek potravin. Mimo konkrétní materiální podporu rodinám přinášíme naději na jejich budoucnost.

Adopce na dálku tedy není o skutečné fyzické adopci dítěte, ale jedná se o adresnou finanční pomoc vybranému dítěti, cílenou přímo do jeho přirozeného kulturního prostředí. Darovaná finanční podpora se stává pro dítě trvalým vkladem do jeho života

adopce_belorusko

Sponzorský příspěvek je určen na tyto účely:

  • školné v zájmovém kroužku dle výběru dítěte včetně materiálu, pomůcek  a potřeb  (mimoškolní a volnočasové aktivity),
  • nákup školních potřeb, uniformy, oblečení a obuvi
  • úhrada zdravotní péče a léků,

DĚTI K ADOPCI       pravidla projektu

Jak se stát adptivním rodičem na dálku?

Co musíte udělat?

  1. Vybrat si dítě / děti k  adopci z nabídky a vyplnit on-line formulář
  2. Zaplatit ročně minimální částku pro děti, které navštěvují základní školu ve výši 5 000,- Kč a pro děti, studující střední a vyšší školy ve výši 6 000,- Kč. (jednorázově nebo formou čtvrtletních, měsíčních splátek)
  3. doklad o zaplacení zaslat na e-mail adopce.belorusko@dchcb.charita.cz  nebo osobně předat na ekonomické oddělení Diecézní charity Č. Budějovice (2. patro)

Jakým způsobem lze poskytnout finanční dar?

Převod na účet

1000039938/5500 
(Raiffeisen Bank)

VS 33

Bělorusko_QR platba

 

Hotovostní platba

Ekonomické oddělení Diecézní charity České Budějovice (Kanovnická 18, 2. patro)

INFORMACE
PRO DÁRCE

 

 

Přes Darujme.cz

rychlá platba kartou on-line

 

Kontakt: