Darovaný domov v Zimbabwe

Darovaný domov v Zimbabwe

Zásluhou štědrých dárců z ČR podporujeme děti z Dětského domova Mary Ward v Kwekwe, který vedou Sestry Congregatio Jesu. I přes složitou politickou a ekonomickou situaci se zde Sestry dětem snaží nahradit chybějící rodinu a vytvořit plnohodnotný domov.

Diecézní charita České Budějovice zřídila v roce 2009 projekt Adopci na dálku v Zimbabwe za účelem pomoci konkrétním africkým dětem v těžce zkoušené Zimbabwe. V roce 2019 projekt oslavil 10 let od svého založení, současně došlo k přejmenování projektu na Darovaný domov. Okolnosti nás přiměly k tomu, abychom upravili podmínky tohoto projektu. Upustili jsme tedy od konkrétní adresné pomoci jednotlivým dětem a nyní finanční pomoc od českých dárců směřujeme na celý dětský domov, tedy všechny děti žijící v Dětském domově Mary Ward v Kwekwe. Blíže se o změně dočtete zde.
V Zimbabwe panuje neskonalá bída, nemoci, velmi složitá politická situace, 80% nezaměstnanost a alarmující inflace. Vzhledem k této skutečnosti je zde naprostý nedostatek finančních prostředků, který brání rozvoji vzdělání dětí, které žijí pro nás v nepředstavitelně nuzných podmínkách. 

ZimbabweVaše dary mají pro děti v domově Mary Ward velký význam, jak se o tom můžeme přesvědčit i ve výročních zprávách od sester Congregatio Jesu, které dětský domov v Kwekwe založily a vedou. Budeme Vám proto vděční, když budete děti z dětského domova v Kwekwe podporovat ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice.

Výroční zprávy            Pravidla projektu           Fotogalerie

Jakým způsobem lze poskytnout finanční dar?

Převod na účet

1000039938/5500 
(Raiffeisen Bank)

VS 41 (pozn.: případně používejte variabilní symbol, který jste používali doposud)

Zimbabwe_QR platba

 

Hotovostní platba

Ekonomické oddělení Diecézní charity České Budějovice (Kanovnická 18, 2. patro)

Informace
pro dárce

 

 

Přes Darujme.cz

rychlá platba kartou on-line

darovat

 

 

 

 

Velmi Vám za podporu dětí z dětského domova Mary Ward děkujeme!

V případě dotazů nás můžete kontaktovat: