O organizátorovi projektů

CharitaDiecézní charita České Budějovice (DCHCB) je nestátní nezisková organizace zřízená 1. prosince 1991 Biskupstvím českobudějovickým. Svou činností zajišťuje podporu, koordinaci a metodickou podporu farním, městským a oblastním Charitám v celé českobudějovické diecézi, aby mohly v co nejlepších podmínkách provozovat své sociální a zdravotní služby pro potřebné. Středisko DCHCB provozuje také vlastní sociální služby a podílí se na dalších projektech v českobudějovické diecézi i v zahraničí. DCHCB je členem sdružení Charita Česká republika, která je v rámci své sítě Charit největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v ČR.

O pomoci v zahraničí

Humanitární a rozvojová pomoc je nedílnou součástí celého sdružení Charita Česká republika. Mezi priority Diecézní charity České Budějovice  v této oblasti patří podpora vzdělávání dětí a mládeže v chudých oblastech světa, pomoc se zajištěním základních lidských potřeb ke kvalitnějšímu životu i obnova zdrojů obživy. Především díky štědrým dárcům můžeme také my realizovat humanitární a rozvojovou pomoc v Bělorusku, Bulharsku a Zimbabwe. V souladu s etickým kodexem poskytujeme pomoc těm nejpotřebnějším bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

O vzniku našich projektů

Diecézní charita České Budějovice v roce 2005 zřídila projekt Adopce na dálku v Bělorusku za účelem pomoci dětem těžce zkoušené bídou, nemocemi, složitou politickou a životní situací. Do tohoto prpgramu jsou partnerskou Diecézní charitou Pinsk vybírány děti z Bretské oblasti z nejchudších či neúplných rodin, které jsou odkázány pouze na nízké sociální dávky. Jediným kritériem je sociální a ekonomická potřebnost rodiny, ve které dítě žije.
V roce 2009 začala českobudějovická diecézní Charita realizovat projekt Adopce na dálku v Zimbabwe za účelem pomoci konkrétním africkým dětem v těžce zkoušené Zimbabwe. V roce 2019 projekt oslavil 10 let od svého založení, současně došlo k přejmenování projektu na Darovaný domov a směřování finanční pomoci se nasměrovalo na celý Dětský domov Mary Ward v Kwekwe.

Podpora od individuálních dárců

bělorusko

Adopce na dálku v Bělorusku

Ve spolupráci s Charitou Pinsk od roku 2005 realizujeme v Bělorusku projekt Adopce na dálku. Dárci – adoptivní rodiče z ČR, finančně přispívají vybranému dítěti na úhradu školních výdajů, kroužků, případně léků v jeho přirozeném kulturním prostředí. Darovaná finanční podpora se stává pro dítě trvalým vkladem do jeho života.

CHCI VĚDĚT VÍCE

009332

Darovaný domov v Zimbabwe

Zásluhou štědrých dárců z ČR podporujeme děti z Dětského domova Mary Ward v Kwekwe, který vedou řádové sestry Congregatio Jesu. I přes složitou politickou a ekonomickou situaci se zde sestry dětem snaží nahradit chybějící rodinu a vytvořit plnohodnotný domov zhruba 70 dětem.

chci vědět více


Zahraniční projekty podpořené z Tříkrálové sbírky

Onkologické centrum sv. Lukáše

Pomoc rodinám s onkologicky nemocnými dětmi
(Minsk, Bělorusko)

Od roku 2017 finančně podporujeme Onkologické centrum sv. Lukáše Charity Minsk-Mogilev, které je zaměřené na pomoc při dočasném ubytování pro sociálně slabé rodiny v průběhu léčení jejich dětí s onkologickým onemocněním.

Tabita

Realizace pečovatelské služby Tabita
(Minsk, Bělorusko)

Odlehčovací služba Tabita pomáhá tam, kde není dostupná jiná, především státní, forma pomoci, a reaguje na potřeby nemocných a jejich rodin. Pracovníci minské Charity pečují o seniory, dospělé i děti s těžkým zdravotním postižením. Poskytují také podporu pečujícím, jelikož mnozí z nich nevědí, jak se o nemocného člověka starat. 

Děti ulice

Děti ulice
(region Pinsk, Bělorusko) 

Od roku 2010 pomáháme Charitě Pinsk s finančním, materiální, potravinové a další pomoci potřebným dětem v regionu působnosti Charity Pinsk.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Bulharsku

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
(Stara Zagora, Bulharsko)

Finančně vypomáháme Salesiánům Dona Boska, kteří působí ve městečku Stara Zagora a pracují zde především s romskými dětmi a mládeží ze sociálně nejslabší komunity – nabízí jim kroužky, oratoř (tj. nízkoprahové středisko pro děti a mládež) a doučování. Projekt chce volnočasovými aktivitami a výchovou dětí předcházet sociálnímu vyloučení, a také předčasnému těhotenství mladých dívek.