Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Irena Zíková

účetní, ekonomka
Tel: 728 595 486     b-rD474WHirvYb~e-okmYZhaa8kmb

Mgr. Hana Kršková

vedoucí pracovnice personálně ekonomického úseku, projektový manažer
Tel: 731 598 968     g8FD_%7_VX~zZc9cT-uk87j7T-M

Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS.

projektová manažerka, vedoucí Dobrovolnického centra a koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 734 139 383, 381 255 998     W_rvRWdgchGxRYUSa8oy8W7%WkvDRW7r

Mgr. Alena Brožová

Vedoucí Občanské poradny v Třeboni a Českých Velenicích, Vedoucí STD Motýl, sociální pracovnice
Tel: 775 566 971     WerxRW6j-sBFRYUSakrl5.2938Es-Z29g

Mgr. Karolína Píchová, DiS.

ředitelka Charity Jindřichův Hradec
Tel: 731 604 554     ~.qs-3b6LTwr8Z8_Y5prRb~lW5pJ

Nikola Novotná Marková

vedoucí služeb; vedoucí Centra Agáta; koordinátorka pro mimořádné události
Tel: 731 604 591     9bxy2Z2eWkxy.Z4WH_prT02938Es-Z29g

Mgr. Jana Řeháková

vedoucí služeb
Tel: 731 604 500, 387 718 220     58AkOb9%WdBFRYUSY9HnV8en4-rhT65j4mnhTj

Pavla Kostková

ekonomický pracovník
Tel: 730 526 883     b-rD474WHdnwV.~905prRb~lW5pJ

PhDr. Jana Kropáčková

personalistka, administrativní pracovnice
Tel: 725 136 783, 565 383 405     _.EC5.5d4lGkQOQh0euBZ_enT-uk87j7T-M

Ing. Michala Pykalová

ekonom, hlavní účetní
Tel: 724 426 819     0dBx5_4WHivCV92938Es-Z29g

Petra Frčková

účetní celé organizace
Tel: 383 327 457, 777 808 871     b-rD474WHlGBR9ef4-rhT65j4mnhTj

Markéta Blažková, DiS.

mzdová účetní, personalistka
Tel: 731 669 953     _.EC5.5d4lGkQOQkblvmVW7%WkvDRW7r

Ing. Kateřina Valentová

koordinátorka dobrovolníků DC, fundraiserka a administrativní pracovnice
Tel: 381 255 998, 605 002 042     68Go87d7TonvV.jgc8m%Cd58-kkmYZhaa8kmb

Lucie Vyslužilová, DiS.

vedoucí pečovatelské služby Astra, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 777 566 972     7npsVWlq%eHJZ-enW7c--b98-gkmYZhaa8kmb

Bc. Jitka Dopitová

Vedoucí služeb, sociální pracovnice
Tel: 731 402 991, 385 731 553     c.qy_1~6LTGI4W7%WkvDRW7r

Jana Hubáčková

vrchní sestra domova pro seniory
Tel: 731 402 994     58AkO6k8W-xy.Z4WHiGFO1.7~bGkO1p