Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Patrik Coufal

vedoucí ekonomického oddělení, fundraiser
Tel: 731 441 760     0dBx5_4WH_prT02938Es-Z29g

Pavla Brůžková, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 730 551 603     _hEkU.56LTuy8Zp--ovmVW7%WkvDRW7r

Ivana Strejčková

sekretariát
Tel: 387 718 208, 731 604 511     4onxRWil~.wm1~l7VX~mSe8_5hIsT32938Es-Z29g

Vilma Rakušanová

Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Tel: 731 604 449     cbywRWh76nFk4~l7VX~uR%baY.kmYZhaa8kmb

Bc. Dominika Dufková

pracovnice pro oblast komunikace, péče o dárce
Tel: 604 222 024     _kBtV9jqVX~zV-.j4fBFO1.7~bGkO1p

Ing. Dagmar Bláhová

mzdová a projektová účetní
Tel: 731 067 295     Z8twRb2878uy.Z4WHivCV92938Es-Z29g

Jitka Štědroňská

personalistka/mzdová účetní
Tel: 775 319 898     5bGuRWil0_Ey4ca7VX~C-b5c-gvmVW7%WkvDRW7r

Bc. Lucie Mikulová

PR pracovník (vztahy s veřejností)
Tel: 731 402 914     7npsVWca6nyy.Z4WHlHCZ194YanBZd54Ys

Ing. Ivana Longinová, DiS.

vedoucí sociálních služeb
Tel: 603 189 913, 381 255 998     4onxRWbg9%vx5f56LTGkS~h4YanBZd54Ys

Bc. Barbora Tětková

sociální pracovnice
Tel: 731 146 740     X8El5b54a.Gu5f56LTGBV0efT-uk87j7T-M

Mgr. Martina Smolíková

Vedoucí NZDM Bongo a Občanské poradny
Tel: 731 196 120, 385 731 553     c.qy_1~4_krFV.7_VX~Da.2938Es-Z29g

Veronika Kabátová

tisková mluvčí, public relations
Tel: 703 401 260     8.qsRYUSZ-umSW7%WkvDRW7r

Milena Maroušková

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 735 746 548, 376 334 120     YaCCQOQ%-knJU~laY.kmYZhaa8kmb

Lenka Volková

sekretariát/kompenzační pomůcky
Tel: 776 655 042, 387 718 349     7.AuRWlg7dBFRYUSY9HnV8en4-rhT65j4mnhTj

Adéla Šavelová, DiS

Sociální pracovnice CHPS
Tel: 731 604 402     W_rvRWi7c.yy.Z4WHdnz277_T-uk87j7T-M

Hana Adamová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 565 443 220    

Miroslava Mrázková, DiS.

vedoucí Charitní osobní asistence a Charitní pečovatelské služby
Tel: 728 752 743     c.qy_1~4-8kz9YUS_.yr87cgc5prRb~lW5pJ