Kontaktní formulář Adopce na dálku

Děkujeme, že se schcete zapojit do projektu Adopce na dálku v Bělorusku.

Z nabídky dětí k adopci na dálku si vyberte dítě, které byste rádi podporovali a vyplňte prosím níže kontaktní formulář, na jehož základě Vás budeme dále kontaktovat.
V případě dotazů nebo problémů s vyplňováním dotazníku kontaktujte naši koordinátorku na e-mailu adopce.belorusko@dchcb.charita.cz

Do textového pole prosíme vepište jméno vybraného dítěte z nabídky dětí k adopci.

tj. jak rozdělíte celkovou částku finanční podpory.
  1. Souhlasím, aby Diecézní charita České Budějovice zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů mé osobní údaje, která jsem sdělil/a v tomto dotazníku, a to pro účel evidence osob zúčastněných v projektu Adopce na dálku v Bělorusku.
  2. Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, kontakt) v rozsahu potřebném pro spolupráci a případné zpracování žádosti po potvrzení daru po dobu mého zájmu o podporu projektu Adopce na dálku v Bělorusku.
  3. Souhlasím s tím, aby si Diecézní charita České Budějovice ověřila pravdivost mnou poskytovaných údajů.
  4. Byl/a jsem poučen/a o tom, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.
Po odeslání vyplněného přihlašovacího formuláře Vás bude nejpozději do 7 dnů kontaktovat pracovník zodpovědný za projekt Adopce na dálku v Bělorusku a předá Vám další informace.
Platbu, prosíme, proveďte až po přidělení variabilního symbolu.
Děkujeme!
čtyřiplussedm=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.