Kdo jsme

Diecézní charita České Budějovice (DCHCB) a pod ní spadající Charity v českobudějovické diecézi poskytují pomoc lidem v tíživé sociální situaci, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným, umírajícím, obětem domácího násilí, lidem postiženým živelními katastrofami nebo válečným konfliktem, a to doma i v zahraničí. Chráníme práva a důstojnost každého člověka bez ohledu na rasu nebo náboženství.

Přehled činnosti a služeb Diecézní charity České Budějovice

Zdravotní a sociální služby Charity

Zdravotní a sociální služby

Prostřednictvím sítě Charit v českobudějovické diecézi, poskytujeme 73 sociálních a 5 zdravotních služeb nemocným a potřebným nejrůznějšího věku. Snažíme se pomáhat a koomplexně pečovat nejen o tělo, ale také o duši. 

Více informací

Služby DCHCB

Služby střediska
Diecézní charity
České Budějovice

Středisko DCHCB se sídlem na Kanovnické ulici č. p. 18 provozuje vlastní sociální služby, metodickou a koordinační podporu Charitám v  diecézi.

Více informací

Zahraniční projekty DCHCB

Pomoc v zahraničí

Mezi naše dlouhodobé priority patří zejména podpora vzdělávání dětí a mládeže v chudých oblastech světa a pomoc se zajištění základních životních potřeb ke kvalitnějšímu životu.

Více informací

 

 

 


Diecézní katolické charity Hradec Králové najdete ve výročních zprávách na našem charitním webu.