Partner v Bělorusku

Caritas Pinsk

Charita Bělorusko

Charita Bělorusko začala rozvíjet svou činnost brzy po rozpadu Sovětského svazu na počátku 90. let, kdy země zažila oživení náboženského života. Zpočátku jen málo lidí chápalo poslání Charity, takže jedním z hlavních cílů organizace během prvních let bylo informovat lidi o svém poslání. V průběhu dalšího desetiletí se postupně začaly jednotlivé diecézní Charity rozvíjet v poskytovatele sociálních služeb, které usilují o vybudování lepšího světa, zejména zmírnění utrpení chudých a vyloučených osob.

Běloruská Charita se věnuje především pomoci dětem a rodinám s dětmi. Dětem z rodin s nízkými příjmy zajišťuje bezplatné obědy a snaží se kompenzovat zdravotní stav dětí z oblastí, které se v důsledku jaderné katastrofy v Černobylu v roce 1986 stále potýkají s zdravotními následky. Kromě toho běloruská Charita poskytuje ubytování a přístřeší pro sirotky realizuje projekt, který usnadňuje integraci dětí a mladých lidí se zdravotním postižením do společnosti. Charita Bělorusko organizuje jídelny, které zajišťují stravu a přístřeší pro potřebné a sociální asistenční služby, které zahrnují domácí ošetřovatelskou péči o seniory a pomoc vězněným. Organizační struktura Charity Bělorusko zahrnuje 4 diecézní kanceláře a národní kancelář v Minsku. Celostátní Charitu zastupuje přibližně 30 zaměstnanců a dobrovolníků, kteří vykonávají její činnosti.
Charita Bělorusko je členem Caritas Internationalis a Caritas Europa. Charita Bělorusko spolupracuje s organizacemi Charita Česká republika, Charita Francie, Charita Rakousko, Charita Litva, Charita Polsko a Charita Itálie.

Diecézní charita České Budějovice v Bělorusku dlouhodobě spolupracuje a podporuje Charity v diecézích Minsk a Pinsk.

Diecézní charita Pinsk byla založena před více než patnácti lety za účelem pomáhat lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Jedním z hlavních programů práce je napomáhat nemocným a sociálně slabým dětem organizováním ozdravných pobytů na území jiných oblastí Běloruska a v zahraničí. V současné době jsou zaměstnáni v charitě 4 lidé. Úkolem je zajišťovat a organizovat projekty zaměřené pro sociálně slabé a nemocné občany v Brestské oblasti, která byla nejvíce zasažena radioaktivním spadem při černobylské havárii v roce 1986. Současná politická reprezentace neposkytuje na činnost Charity žádné finanční prostředky, zaměstnanci jsou zcela odkázáni na humanitární pomoc ze zahraničí. Situace je nedobrá a hrozí z důvodu nedostatku finančních prostředků ukončení její činnosti.

Arcidiecézní charita Minsk