Adresář

Adopce na dálku Bělorusko

Tel.: 732 483 213
Kanovnická 404/18, České Budějovice, 370 01
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Diecézní charita České Budějovice zřídila tento projekt už v roce 2005, a to za účelem pomoci dětem těžce zkoušené bídou, nemocemi, složitou politickou a životní situací. Do programu Adopce na dálku jsou partnerskou Diecézní charitou Pinsk vybírány děti z Bretské oblasti z nejchudších či neúplných rodin, které jsou odkázány pouze na nízké sociální dávky. Při výběru nerozhoduje pohlaví ani rasová či náboženská příslušnost dítěte. Jediným kritériem je sociální a ekonomická potřebnost rodiny, ve které dítě žije.
Dárci – adoptivní rodiče, finančně přispívají vybranému dítěti na úhradu školních výdajů, kroužků, případně léků. Adopce na dálku tedy není o skutečné fyzické adopci dítěte, ale jedná se o adresnou finanční pomoc vybranému dítěti, cílenou přímo do jeho přirozeného kulturního prostředí. Darovaná finanční podpora se stává pro dítě trvalým vkladem do jeho života.

Seznam lidí

Ludmila Plátová - koordinátor Adopce na dálku v Bělorusku