Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Ilona Fedrová

sociální pracovnice
Tel: 733 755 837     %hpsR-daVX~uR_9f4-rhT65j4mnhTj

Petra Frčková

účetní celé organizace
Tel: 383 327 457, 777 808 871     b-rD474WHlGBR9ef4-rhT65j4mnhTj

Marie Forejtníková

vedoucí, sociální pracovnice Intervenčního centra
Tel: 731 604 592     88EsVW-g~.wD47agc8m%C27%Y9kmYZhaa8kmb

Eliška Frdlíková

kontaktní pracovnice, zdravotnická pracovnice
Tel: 381 255 999     0evC1Z2.~_ys1~l7VX~DR0ejT-uk87j7T-M

Mgr. Hana Frenzlová

sociální pracovnice
Tel: 731 402 919     38AkO4h_9syy.Z4WHlHCZ194YanBZd54Ys

Andrea Fenclová

fundraiserka
Tel: 730 577 330     1nAn8Z~k0km%C%~k0dkmYZhaa8kmb

Štěpánka Faflová

Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Tel: 731 604 507     %mrzR.a7T~np2~l7VX~uR%baY.kmYZhaa8kmb

Radka Fraňková

koordinátorka spolupráce s Charitami; koordinátorka projektu Darovaný domov
Tel: 731 680 448     ~8quRW-jWgxy.Z4WH_prT02938Es-Z29g

Mgr. Pavlína Fialová

sociální pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Spirála
Tel: 731 562 681    

Vendula Freiová

poradkyně pro pozůstalé, zdravotní sestra
Tel: 604 222 046     _kBh6~pm%mnvVYUS_.yr87cgc5prRb~lW5pJ

Mgr. Zuzana Fraňková (Řimnáčová)

terénní sociální pracovnice, komunitní pracovnice
Tel: 734 695 598     gnMk4Z2.~8Au5f56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Ing. Bc. Ivana Fenclová

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 731 604 510     4onxRW-_9-yy.Z4WH-oEU3%gcbpoO1.7~bGkO1p

Jana Fučíková

pracovník v sociálních službách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442     58AkO4k94dBFRYUS_knmYZjaY.kmYZhaa8kmb

Zuzana Földesiová

Sociální pracovnice
Tel: 731 402 995     %hFB52~fW7c--id4YanBZd54Ys

Jana Fučíková

pracovník v sociálních službách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442     58AkO4k94dBFRYUS_mIhT65j4mnhTj