Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Kateřina Valentová

koordinátorka dobrovolníků DC, fundraiserka a administrativní pracovnice
Tel: 381 255 998, 605 002 042     68Go87d7TonvV.jgc8m%Cd58-kkmYZhaa8kmb

Lucie Vyslužilová, DiS.

vedoucí pečovatelské služby Astra, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 777 566 972     7npsVWlq%eHJZ-enW7c--b98-gkmYZhaa8kmb

Lenka Volková

sekretariát/kompenzační pomůcky
Tel: 776 655 042, 387 718 349     7.AuRWlg7dBFRYUSY9HnV8en4-rhT65j4mnhTj

Dana Vidlášová

vedoucí pečovatelské služby, zástupkyně ředitelky
Tel: 388 416 288, 731 402 992     Z8AkOf~-78Fy.Z4WHiGFO1.7~bGkO1p

Andrea Valičková

Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS
Tel: 731 632 445     WgqBVZ2nWevm1~l7VX~uR%baY.kmYZhaa8kmb

Bc. Lucie Vlachová

administrátorka projektů, koordinátorka dobrovolnického centra
Tel: 731 549 778     7npsVWldW-uy.Z4WHivCV92938Es-Z29g

Marcela Volková

Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS
Tel: 731 604 370     88EmV-54chyu5f56LTxk6-~905prRb~lW5pJ

Mgr. Jana Vondráková

vedoucí sestra Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel: 383 325 692, 773 979 003     58AkOfefZknu5f56LTFD8Zag9bpoO1.7~bGkO1p

Marie Vaňo

diecézní koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 603 281 404     88EsVWl79hm%C27%Y9kmYZhaa8kmb

Lucie Valešová Janošťáková

Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS

Bc. Monika Věchtíková

sociální pracovnice, koordinátorka střediska Sušice
Tel: 731 402 911     8hAs1Z2n0-uDZ9enW7c-9eiaY.kmYZhaa8kmb

Mgr. Markéta Vazačová

pracovník sociálních služeb
Tel: 720 417 850    

Klára Vachová

vedoucí Domu sv. Františka
Tel: 731 441 761     %hpsR-daTorCV-~6LTqmY164YanBZd54Ys

Bc. Markéta Vlčková

sociální pracovník
Tel: 776 808 841, 383 325 808     88EuVd54cepu5f56LTFD8Zag9bpoO1.7~bGkO1p

Bc. Petra Vohlídalová

vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice
Tel: 776 655 305, 387 315 388     _.GBRWlg3evnR-enW7c-T0k-0cBFZ194YanBZd54Ys

Mgr. Václav Vondruš

odborný vedoucí sociální služby Noclehárna Tábor
Tel: 603 189 247     c8pvRf2n-gqB_c4WHmnl5b2938Es-Z29g

Jana Vasková

sociální pracovnice Intervenčního centra
Tel: 736 699 287     58AkOf5k6hIkQOQ-YaplO1.7~bGkO1p

Ivana Vozábalová, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 731 161 073     8bFD5f9k_hyoT.ekabm%C%~k0dkmYZhaa8kmb