Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Jiří Kohout

ředitel Diecézní charity České Budějovice
Tel: 739 529 373     ~.qs-3b6LTqmY164YanBZd54Ys

Mag. Jiří Kohout

ředitel Diecézní charity České Budějovice
Tel: 386 353 120     ~.qs-3b6LTqmY164YanBZd54Ys

Mgr. Hana Kršková

vedoucí pracovnice personálně ekonomického úseku, projektový manažer
Tel: 731 598 968     g8FD_%7_VX~zZc9cT-uk87j7T-M

Pavla Kostková

ekonomický pracovník
Tel: 730 526 883     b-rD474WHdnwV.~905prRb~lW5pJ

PhDr. Jana Kropáčková

personalistka, administrativní pracovnice
Tel: 725 136 783, 565 383 405     _.EC5.5d4lGkQOQh0euBZ_enT-uk87j7T-M

Veronika Kabátová

tisková mluvčí, public relations
Tel: 703 401 260     8.qsRYUSZ-umSW7%WkvDRW7r

Alena Kočová, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 733 220 649     WerxRWagYhIkQOQhaokmYZhaa8kmb

Pavlína Krejčová

vrchní sestra Domácí péče (HOME CARE)
Tel: 376 511 869, 731 604 513     YaBCQOQ%-knJU~laY.kmYZhaa8kmb

Jiřina Krejčová

Koordinátorka akcí Klubu seniorů
Tel: 730 575 051     %.As5bi79-rjGKjq95prRb~lW5pJ

Mgr. Lenka Krátká

vedoucí - sociální poradna RACEK, sociálně aktivizační služby
Tel: 731 402 920     7.AuRWajWmxkQOQkblvmVW7%WkvDRW7r

Mgr. Romana Karták

sociální pracovnice pro rodiny s dětmi a krizové pomoci, projektu Pěstoun a vedoucí těchto služeb
Tel: 732 122 071     ~hzk4Z2cWkGk1YUS_mIhT65j4mnhTj

Bc. Veronika Kovářová

vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek, poradkyně pro pozůstalé, zdravotní sestra
Tel: 607 776 944, 565 383 321     6im%C%9d3kvw5f2938Es-Z29g

Mgr. Monika Křížová, DiS.

vedoucí azylového domu ve Veselíčku, sociální pracovnice
Tel: 606 588 729, 382 589 108     8hAs1Z2c~bMy.Z4WHivCV92938Es-Z29g

Bc. Andrea Kalejová

odborná vedoucí služby Občanská poradna Tábor
Tel: 732 485 038     WgqBVZ2cWert5f56LTGkS~h4YanBZd54Ys