Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Miroslav Petrášek

ředitel
Tel: 736 256 987, 381 255 998     ~.qs-3b6LTGkS~h4YanBZd54Ys

Mgr. Karolína Píchová, DiS.

ředitelka Charity Jindřichův Hradec
Tel: 731 604 554     ~.qs-3b6LTwr8Z8_Y5prRb~lW5pJ

Ing. Michala Pykalová

ekonom, hlavní účetní
Tel: 724 426 819     0dBx5_4WHivCV92938Es-Z29g

Mgr. Marie Pellarová

odborná vedoucí centra Auritus, poradenská pracovnice, terapeutka
Tel: 381 255 999, 739 605 834     88EsVWf_7enB5f56LTGkS~h4YanBZd54Ys

Pavla Piklová

Vedoucí pracovníků přímé péče Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel: 777 758 810     _8IvRWfa6eBFRYUS%mEk1~daY.kmYZhaa8kmb

Pavlína Peroutková

Pracovnice v sociálních službách NZDM Bongo
Tel: 731 604 474     XhAq5YUSarAhT65j4mnhTj

Pavlína Petrásková, DiS.

vedoucí Osobní asistence
Tel: 387 718 295, 731 604 411     _8IvZ.54_.GBRcagc8m%C16mZ.wy.77_T-uk87j7T-M

Eva Předotová

metodička sociálních služeb
Tel: 604 203 230     0onh6b9--mBFRYUSZ-umSW7%WkvDRW7r

Simona Paďourková

Pečovatelka
Tel: 731 402 997    

Hana Pajdlová, DiS.

sociální pracovník/vedoucí
Tel: 777 808 947     38AkO%5bZeBFRYUS%mEk1~daY.kmYZhaa8kmb

Daniela Písková

personalistka a mzdová účetní
Tel: 734 284 901     Z8AsV-54_bFu5f56LTqmY164YanBZd54Ys

Bc. Markéta Přibylová

sociální pracovnice Charitní osobní asistence a Charitní pečovatelské služby, pobočka Žirovnice
Tel: 732 258 159     %hph6b59TsvBQOQh0euBZ_enT-uk87j7T-M

Ruth Pacltová

zdravotní sestra