Lina z Kwekwe: pomáháte darovat domov
13. listopadu 2019 Zprávy ze Zimbabwe

Lina z Kwekwe: pomáháte darovat domov

23letá Lina prožila většinu svého života v Dětském domově Mary Ward v africkém Kwekwe. Tento dětský domov, kde se sestry Congregatio Jesu snaží dětem nahradit chybějící rodinu a vytvořit plnohodnotný domov, podporuje Diecézní charita České Budějovice díky štědrým dárcům již 10 let. Jaký je život v africkém dětském domově, s čím se musí obyvatelé Zimbabwe potýkat a jak jsou na tom se vzděláním? To se dozvíte z vyprávění Liny, která začátkem listopadu zavítala do Českých Budějovic.

„Když jsem se narodila, maminka mě nechala v nemocnici. Požádala tam jednu starší ženu, aby mě na chvíli podržela a už se nevrátila,“ vypráví 23letá Lina, studentka sociologie, která vyrůstala v dětském domově Mary Ward v zimbabwském městě Kwekwe. Tento domov zřídily a dodnes vedou řádové sestry Congregatio Jesu. O 70 dětí se tu v současnosti starají tři řádové sestry s pomocí „maminek“, které do domova docházejí.

Děti se do domova dostávají z nejrůznějších důvodů. „Když v Zimbabwe otěhotní svobodná žena, její rodina jí vyžene. Pokud ji nepřijme ani otec dítěte, musí se žena o sebe i dítě postarat sama, což je bohužel často nemožné,“ vysvětluje Lina. Jiné děti se dostaly do dětského domova kvůli tomu, že jim zemřeli rodiče a jejich příbuzní se o ně nemohli nebo nechtěli postarat. Stalo se však také, že rodiče nechali své dítě před branou dětského domova, protože věděli, že mu sestry poskytnou lepší vzdělání, než by mohli oni sami.
Děti by měly opustit dětský domov, jakmile dosáhnou věku 18 let. „Často to není možné. Většina z dospívajících nemá v 18 letech dokončenou vysokou školu, někdy dokonce ani tu základní. Stává se totiž, že do domova přijde 10leté dítě, které do té doby nechodilo do školy. Nastupuje tedy do školy s velkým zpožděním,“ vypráví Lina.

Zimbabwe trápí vysoká míra inflace a spolu s ní i vysoká nezaměstnanost, proto je pro mladé lidi velmi těžké najít po škole zaměstnání. V zemi bují korupce a pracovní místa jsou často přidělovaná těm, kteří jsou schopni dát úplatek nebo mají vlivné příbuzné.
V Zimbabwe je už od koloniální doby kladen velký důraz na vzdělání a místní lidé podle Liny často vzdělaností předčí Jihoafričany, své jižní sousedy. Proto dokáží poměrně snadno získat práci v Jihoafrické republice, pokud mají možnost a prostředky na to, aby se tam přestěhovali.
Situace v Zimbabwe není jednoduchá. Už dlouhou dobu sužuje zemi hospodářská krize, kterou se zimbabwská vláda snaží řešit různými způsoby. Na konci června 2019 se na příklad rozhodla posílit domácí měnu tím, že v zemi zakázala používání cizích měn. Ceny zboží se mění téměř denně. Sestry proto musejí každé ráno zjišťovat aktuální ceny zboží a nakupovat to, co je v daný okamžik výhodné. Pokud si chtějí z banky vybrat hotovost, musí už od časných ranních hodin čekat před bankou. Kdyby přišly později, nemuselo by se na ně dostat. Většinu dne musí obyvatelé Kwekwe fungovat bez elektřiny, která je dodávaná jen několik hodin během noci. Vodu má naštěstí dětský domov Mary Ward zajištěnou z vlastní studny. K domovu, který tvoří čtyři domy, patří i velká zahrada. Tu se snaží setry maximálně využít a vypěstovat tu pro děti i sebe co nejvíce zeleniny a ovoce. Vedle pro nás exotických plodin tu pěstují na příklad hrách, fazole, mrkev, kukuřici, špenát a rajčata. Mimo to chovají na pozemku domova slepice a králíky.

Za peníze, které získávají od své kongregace v Římě a také od českých dárců prostřednictvím Diecézní charity České Budějovice, se snaží pořídit pro děti to nejnutnější – jídlo, oblečení, školné a pomůcky do školy. Před Vánocemi je často navštěvují i farníci z okolí a obdarovávají děti jídlem nebo jinými věcmi.
Přes problémy, se kterými se obyvatelé dětského domova Mary Ward potýkají, vyzařuje ze sester radost a optimismus. České dárce, kteří je podporují už celých 20 let, žádají: „Pomozte nám pokračovat!“
Všem, kteří chtějí spolu s námi darovat domov patří velký dík!

Chci darovat domov dětem v Zimbabwe

Radka Fraňková

koordinátorka spolupráce s Charitami; koordinátorka projektu Darovaný domov
Tel.: 731 680 448 E-mail: ~8quRW-jWgxy.Z4WH_prT02938Es-Z29g