Program Adopce na dálku – Bělorusko a Zimbabwe

Kontaktní údaje:

  • Adresa:  Diecézní charita České Budějovice  
  • Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice
  • tel.:  731 619 845, 732 250 873 
  • e-mail: adopce.belorusko@dchcb.charita.cz

Úřední hodiny: 

  • ÚT – 7:30 – 16:00   
  • ČT – 7:30 – 16:00

Pracovnice: